Workshop kaarten en data – RCE

Bronnen, technieken en vooruitzichten voor digitale historische kaartapplicaties

Locatie:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) organiseren een workshopdag over kaarten en data. Digitale kaartapplicaties zijn niet meer weg te denken in de erfgoedsector en onderzoekers maken steeds vaker gebruik van GIS om archeologische of historische gegevens te integreren, analyseren en te presenteren. Gebruik en ontwikkeling van deze applicaties vragen echter de nodige expertise en vaak een forse tijdsinvestering, daarom zijn samenwerking en uitwisseling van kennis en data van belang.

Tijdens deze dag staan drie thema’s centraal: het beleid met betrekking tot digitale ontsluiting van data en bronnen (waaronder Linked Open Data), de technische ontwikkelingen op het gebied van kaartapplicaties en tot slot de noodzaak van het ontwikkelen van standaarden met betrekking tot het digitaal en ruimtelijk ontsluiten van historisch-geografische, (bouw)historische en archeologische bronnen. De workshop biedt lezingen en presentaties over actuele ontwikkelingen in het veld, alsmede de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.

Aanmelden en informatie

Deelname is gratis, maar wij vragen u zich wel aan te melden middels het sturen van een mail naar a.j.weinans@rug.nl.

Voor meer informatie graag mailen naar: Arie van Steensel, a.van.steensel@rug.nl

Programma

Tijd Onderwerp
10.00 Welkom en inleiding door Arie van Steensel en Jaap Evert Abrahamse
Erfgoed ’s-Hertogenbosch op de Kaart
Michel Brinckman (ab-c Media) en Dennis Dekker (Erfgoed ’s-Hertogenbosch)
De Provincie Utrecht in 1400 in 30.000 percelen: product, halfproduct of proces?
Ad van Ooststroom (HISGIS Utrecht)
Pauze
Het geschilderde landschap in kaart. Een landschapsarcheologische studie van het middeleeuwse landschap geschilderd door Pieter Pourbus
Jan Trachet (Universiteit Gent)
VerGISsen is Menselijknwerk
Menne Kosian (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Moderne technologie, oude kaarten: voorsprong vanuit het verleden
Edward Mac Gillavry (Webmapper)
12.45 LUNCH
13.45 Data in kaart brengen: zo breng je historisch en archeologisch materiaal aan de man
Mark Verlaat (Geodienst, Rijksuniversiteit Groningen)
Best practices voor geodata op het web
Linda van den Brink (Geonovum)
AdamLink: verbonden collectiedata over Amsterdam op de kaart
Petra Dreiskamper (Grobbel & Dreis)
Pauze
Amsterdam Time Machine: knooppunt en kompas
Claartje Rasterhoff (CREATE / Universiteit van Amsterdam)
15.50 Afsluiting en discussie
Rowin van Lanen (RCE)