Geomorfologische kaart van het Kromme Rijngebied, w.o. Houten – Vechten

https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=ec84949be7844d8a8d446642f8dc50f0

Hierboven de geomorfologische kaart van het gebied van Vechten tot Houten. De kaart laat de bodemstructuur zien, waarbij de restgeulen van de oude Rijnlopen goed te zien is. Zo is bijvoorbeeld net ten noorden van vechten de oude Rijnloop te zien; bij Vechten hadden de Romeinen hun haven … Op de kaart is tevens te zien dat die haven nu gezocht moet worden onder de snelweg …

De vondsten uit de Romeinse Tijd, vanuit ARCHIS III: Op de luchtfoto is de geomorfologische kaart geprojecteerd, met daar overheen de vondsten en waarnemingen uit de Romeinse tijd.

De geomorfologische kaart kan worden gevonden op: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/fysisch-geografische-0/

Daar kiezen: ‘ga naar de kaart’ en de kaart met het menu aldaar verder opbouwen en inzoomen naar de gewenste locatie…

Ook leuk: een luchtfoto, met daar over heen de archeologische waardenkaart, en daar weer overheen de geomorfologische kaart. Hierbij het resultaat van het Kromme Rijngebied.

Zie ook de onderstaande video;

NB! De GELE stromen zijn watervoerend. Let ook op de tijdsaanduiding rechts boven…

Meer informatie over de ontwikkeling van de bodemopbouw in het Kromme Rijngebied is hier te vinden.