Archeologische Begeleidingen en Opgravingen 2017 – Houten

In ARCHIS wordt bijgehouden welke instantie waar en wanneer een onderzoek doet of gaat doen.
Dat geeft de mogelijkheid na te gaan wanneer een onderzoek voltooid is en (dus) de rapportage in te zien.

Hieronder een overzicht van de onderzoeken in de gemeente Houten:

Het betreft de volgende locaties:

  • Koningin Julianastraat 18
  • Koningin Wilhelminaweg 5 –
  • Plangebied Wellantcollege –
  • Archeologisch Onderzoek: Locatie Wellantcollege

  • Schalkwijkse wetering –
  • Archeologisch Onderzoek: Schalkwijkse Wetering

    Archeologisch Onderzoek: Schalkwijkse Wetering

  • Schalkwijk Goyerbrug –
  • Archeologisch Onderzoek: Schalkwijk – Goyerbrug

Rapporten betreffende deze onderzoeken zijn beschikbaar.