Op zoek naar u! Het BMC project van AWG ‘Leen de Keijzer’

Het media-geweld van commerciële instellingen is vaak zo groot dat organisaties die voornamelijk door vrijwilligers worden gerund weggedrukt worden en hun publiek niet goed kunnen bereiken. De provincie Utrecht heeft daarom een initiatief ondersteund om organisaties die in hoge mate werken met vrijwilligers te ondersteunen naast commerciële instellingen hun weg naar hun doelgroepen te vinden. Deze ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een serie trainingen waar de cursisten via een BMC (Business Model Canvas) model getraind worden hun doelgroepen nauwkeurig te definiëren, en op een professionele manier te benaderen. Het geheel behelst een continu proces van herijking en het is de bedoeling dat dit een vast deel van onze werkwijze wordt.


Het BMC Project Team van AWG ‘Leen de Keijzer’ in actie

In de BMC express doorlopen zeven Utrechtse culturele instellingen en ondernemers een compact programma met vier verschillende activiteiten, ondersteund door externe experts op het gebied van cultuur en business. Hiermee versterken ze daarmee hun organisatie en zorgen ervoor dat hun ambities in de praktijk gerealiseerd kunnen worden.

De BMC Express wordt aangeboden door de provincie Utrecht. Zo werkt de provincie Utrecht mee aan het ondernemerschap en de verdere professionalisering van de culturele sector.

Op 29 november is het eindevenement!


We hopen in de nabije toekomst de eerste resultaten van deze cursus zichtbaar te maken.

Mocht u suggesties hebben om het contact met ons publiek – met u dus – te verbeteren, dan vernemen wij dat graag!