AWN zoekt digitale informatie verwerkers voor het Cold Case Team

In het blad “Archeologie in Nederland” jaargang 3 no. 2 van april 2019 is een artikel verschenen van de hand van Peter Seinen. Hij is doende een landelijk platform op te richten waarin iedereen die op digitaal gebied zijn steentje bij wil dragen welkom is om archeologische “cold cases” te archiveren.

Het doel daarvan is het verlies van archeologisch archiefmateriaal zo veel mogelijk te beperken door het zo snel mogelijk digitaal te “conserveren”.

Mocht je belangstelling hebben, laat het ons even weten via een e-mail naar info@archeologiehouten.nl

NB! Je hoeft helemaal geen archeoloog of archeologisch onderlegd te zijn om mee te kunnen werken. Wel is een zekere vaardigheid en vooral plezier in werken met computers en gegevens van belang.

Kortom, zin in wat leuk digitaal veldwerk op het gebied van archeologie? Meld je aan!