Archeologietalent 2020

👉 Jesper de Raad is het Archeologie Talent van 2020. 👌

De RCE verzorgt de uitvoering van deze stimuleringsprijs voor jong talent in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De prijs bevordert de verbinding tussen generaties in de archeologiesector en genereert positieve (publicitaire) aandacht voor de archeologie in het algemeen en voor de ontwikkeling van jonge professionals in de archeologie in het bijzonder.

Van Jesper’s activiteiten zien we prachtige voorbeelden op YouTube.

Ook wij zien hier in een belangrijke stimulans voor de Archeologische Werkgroep om de verbinding tussen generaties in de archeologiesector te bevorderen en positieve (publicitaire) aandacht voor de archeologie te genereren.

Via deze website hopen we u nog lang van leuke en mooie archeologische ontwikkelingen op de hoogte te houden.