‘Flits’-Raapvondsten ODJS4

… Uit de storthopen gered…

De laatste opgraving in het Jochem Janszplantsoen in Odijk heeft nog een paar ‘flits’-raapvondsten opgeleverd.

(Vanwege veiligheidseisen konden er geen vrijwilligers meewerken tijdens de opgraving. Op de laatste werkdag van RAAP bv was het toch heel even toegestaan onder toezicht het terrein te betreden omdat er verder geen enkele (bouw/grond-) activiteit was en geen enkel ander personeel dan de drie mensen van RAAP op het terrein aanwezig waren.)

Het terrein lag bezaaid met storthopen, en in de storthopen konden onmiddellijk een aantal scherven opgeraapt worden. Dit is niet uitputtend gedaan; er is slecht een klein monster genomen.

Toch leverde dat kwartiertje rapen weer een stel aardige vondsten op… (30 scherven, en wat metaalvondsten)

Zo is er weer wat handgevormd aardewerk uit de late IJzertijd te voorschijn gekomen.

Heel fraai is deze rand, met randversiering en een bijzondere versiering op de wand.

Er is ook een rand aangetroffen met versiering (spatel- of nagel-indrukken) aan de buitenkant van de rand. Tot dusver waren bij de raapvondsten op het Jochem Janszplantsoen uitsluitend versieringen òp de rand gevonden…

Verder dus een aantal randen met versiering op de rand gevonden, en een paar geheel zonder versiering.

Een aantal scherven ruwwandig gedraaid aardewerk vielen op, waarschijnlijk Rijnlands aw.

Ook is er wat metaal opgespoord: Ijzer (spijker), lood (?), wat messing/koper…

Kortom, er is nog wat uit te zoeken. Ook in ‘Corona-tijd’…

Het laat wel zien dat er in het algemeen heel wat te vinden is in de storthopen. Zou het niet interessant zijn bij een volgende opgraving een vergelijking te maken tussen de vondsten van de formele opgraving, en de vondsten in de storthopen? De vraag die dan beantwoord zou kunnen worden is: “In welke mate kan een vondstenspectrum uit een storthoop als indicator worden gebruikt voor de vondsten in het onderliggend complex”?

In zekere zin zou je de vondsten in een storthoop kunnen zien als een soort veldloop resultaten, maar in het geval van een storthoop heb je doorgaans een betere indicatie van de exacte herkomst van het stort-materiaal, en daarmee het vondstmateriaal. De achterliggende vraag is dan: Hoe zou je vondstmateriaal van veldlopen kunnen interpreteren? Zou je bijvoorbeeld aan de hand van vondsten van een veldloop tòch iets kunnen zeggen over bijvoorbeeld datering van het onderliggend complex, waarvan de vondsten dan als een soort ‘vingerafdruk’ zouden kunnen worden beschouwd. Toch opnieuw iets om even over na te denken .

… Hieronder: Voor het oprapen…

Alle foto’s zien? Klik hier. (NB! 👉 Je kunt een foto selecteren en er verder op inzoomen, bijvoorbeeld met het muiswieltje op de muis 🖱van je laptop …)

1 thought on “‘Flits’-Raapvondsten ODJS4”

  1. Dit is zeker héél belangwekkend. Een heel mooie en waarschijnlijk waardevolle aanvulling op het geregistreerde.Jammer dat er tot nu toe zo weinig belangstelling was voor de aard v/d vele gevonden stukken /stukjes mineraal steen..
    Wegverharding?Of de mineraalinhoud????

Comments are closed.