ArcheoBite #2 nu te zien!

Een reeks korte video’s over leuke en leerzame onderwerpen uit de Archeologie is opgestart onder de noemer “ArcheoBites”.

ArcheoBite #1 was een proefversie als introductie.

Deze ArcheoBite #2 laat zien hoe de vondst van een scherf met een speciale randversiering iets kan zeggen over de datering van de opgraving.

In dit geval uit een opgraving in Odijk, Singel 56, waar de AWG “Leen de Keijzer” heeft geassisteerd bij de opgraving door RAAP. Na de beëindiging van de opgraving door RAAP heeft de werkgroep een noodopgraving gedaan en de storthopen nader onderzocht. Uit dit materiaal kwamen nog veel interessante vondsten, waarvan één er in deze ArcheoBite wordt toegelicht.