Archeologie Houten

Beginpagina
Nieuws en actuele informatie
Opgravingen
Boeken en naslag
Voorlichting en lessen
Tentoonstellingen
Contact en lidmaatschap
Websites van derden

 

(Niet meer) Actueel -

Voor de echte actuele berichten: Kijk op onze Blog op de nieuwe site!

De lopende expositie is gewijd aan
Schatten van VechtenFectio Het Romeinse fort en achterland


Schatten Vechten

Toen het nieuwe fort van de Hollandse Waterlinie in 1867 werd gebouwd, stuitten de bouwers op funderingen van een veel oudere versterking. Het bleken resten te zijn van castellum Fectio, een van de eerste Romeinse forten langs de noordelijke Limes. Archeologie stond in ons land toen nog in de kinderschoenen. Echter vanaf het eind van de 19de eeuw tot aan het moment dat het Waterliniemuseum werd gebouwd, is er niet alleen door beroepsarcheologen opgegraven, maar ook door detector- en amateurarcheologen.
Door de grote hoeveelheid vondsten krijgen we een goed beeld van het leven in de tijd dat de Romeinen hier waren. Een beeld van zowel het leven in het militaire fort als van de bewoners in het dorp er omheen.
De Rijn die langs het castellum liep vormde niet alleen de grens, maar was ook een belangrijke handelsroute. De inheemse bevolking van Houten profiteerde van de aanwezigheid van de Romeinen. Zij hadden contact met elkaar en dreven handel. Getuigen daarvan zijn de vondsten op diverse Houtense plekken. Zo is er een drietal Romeinse villa’s gevonden, ook wel veteranenboerderijen genoemd. Grondsporen, delen van het verwarmingssysteem, dakpannen en muurschilderingen zijn daar het bewijs van.

De nieuwe expositie zal aan de hand van vondsten vertellen hoe het leven er in de Romeinse tijd aan toe ging. Accepteerde de plaatselijke bevolking de Romeinse wereld? Wie zaten er in het Romeinse fort? Hoe ontstond het daarnaast gelegen dorp en waar kwamen deze mensen vandaan? Hoe ging men met elkaar om? Ook andere aspecten worden belicht, zoals het Romeinse huis en zijn bewoners, landbouw en veeteelt, het Romeinse leger, verkeer, nijverheid, handel en religie. Voor kinderen zullen diverse activiteiten worden georganiseerd rondom Romeinse thema’s.

De opening wordt verwacht op zaterdag 24 maart 2018. Houd de berichtgeving op social media, onze website en de krant in de gaten.


Kraanmachinist vond in Houten een 'potbeker'scherf

Begin juli 2014 toonde een gepensioneerde kraanmachinist onze werkgroep een bijzondere potbekerscherf, door hem gevonden omstreeks 1985 of 1986 bij graafwerkzaamheden in Houten.
Lees meer


Archeologische collecties uit Fectio (Vechten) in particulier bezit

De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ heeft een oproep aan particulieren gedaan om bekendheid te geven aan hun archeologische collectie, afkomstig uit het Romeinse Vechten (gemeente Bunnik). Het gaat vooral om collecties, verzameld in de periode 1970-1977, toen de A12 werd verbreed.

Actueel2

Veel particulieren hebben hun collecties laten registreren. Van hen hebben acht mensen hun collectie geschonken aan de Werkgroep. De Werkgroep heeft dit in dank aanvaard.
Wie zich nog wil aanmelden kan contact met ons opnemen: info@archeologiehouten.nl

Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' • Oude Station Houten • Stationserf 99 • 3991 KX Houten
Telefoon 030-637 99 09 • E-mail info@archeologiehouten.nl
Openingstijden dinsdag en zaterdag 11.00 - 15.00 uur