Tentoonstelling “Schatten van Vechten” afgelopen.

Voor bezoekers betekende het dat er tot medio mei 2019 geen overzichtelijke presentatie was. Maar er zijn altijd wel leuke dingen te zien, en onze medewerkers kunnen er vast wat leuks over vertellen. Als u wat heeft gevonden, of gewoon een vraag hebt kunt u uiteraard even langs komen. We helpen u graag!

Die vorige expositie liep tot 26 januari 2019, en was gewijd aan:


Schatten van Vechten – Fectio

Het Romeinse fort en achterland.

Toen het nieuwe fort van de Hollandse Waterlinie in 1867 werd gebouwd, stuitten de bouwers op funderingen van een veel oudere versterking. Het bleken resten te zijn van castellum Fectio, een van de eerste Romeinse forten langs de noordelijke Limes. Archeologie stond in ons land toen nog in de kinderschoenen. Echter vanaf het eind van de 19de eeuw tot aan het moment dat het Waterliniemuseum werd gebouwd, is er niet alleen door beroepsarcheologen opgegraven, maar ook door detector- en amateurarcheologen.
Door de grote hoeveelheid vondsten krijgen we een goed beeld van het leven in de tijd dat de Romeinen hier waren. Een beeld van zowel het leven in het militaire fort als van de bewoners in het dorp er omheen.
De Rijn die langs het castellum liep vormde niet alleen de grens, maar was ook een belangrijke handelsroute. De inheemse bevolking van Houten profiteerde van de aanwezigheid van de Romeinen. Zij hadden contact met elkaar en dreven handel. Getuigen daarvan zijn de vondsten op diverse Houtense plekken. Zo is er een drietal Romeinse villa’s gevonden, ook wel veteranenboerderijen genoemd. Grondsporen, delen van het verwarmingssysteem, dakpannen en muurschilderingen zijn daar het bewijs van.

Deze expositie zal aan de hand van vondsten vertellen hoe het leven er in de Romeinse tijd aan toe ging. Accepteerde de plaatselijke bevolking de Romeinse wereld? Wie zaten er in het Romeinse fort? Hoe ontstond het daarnaast gelegen dorp en waar kwamen deze mensen vandaan? Hoe ging men met elkaar om? Ook andere aspecten worden belicht, zoals het Romeinse huis en zijn bewoners, landbouw en veeteelt, het Romeinse leger, verkeer, nijverheid, handel en religie. Voor kinderen werden diverse activiteiten georganiseerd rondom Romeinse thema’s.

Video’s die aan dit onderwerp zijn gewijd:

Voor praktische informatie over ons museum klik hier!

2 thoughts on “Tentoonstelling “Schatten van Vechten” afgelopen.”

 1. Goedendag,

  Naar aanleiding van een RTV Utrecht bericht uit de afgelopen week waarin de heer W van den Berg aangaf dat Houten een rijke geschiedenis had die terug ging tot de Romeinse tijd het volgende. Waaruit bestaat de geschiedenis van Houten eigenlijk. Op de zogenaamde kaart van Peutinger is er geen enkele naam van Houten herleidbaar. Zelfs afwezig. Tenminste als jullie uitgaan van deze kaart, want er zijn wat onenigheden omtrent de plaatsbepaling(en) of de lage landen überhaupt wel op deze kaart aanwezig zijn. Ook de zogenaamde restanten van de Romeinse villa(s) vind ik plausibel. Zo ontbreekt er elke bron vermelding. En degene die er zijn kunnen onomstotelijk weerlegd worden, immers in de tijd waarover geschreven wordt was Houten en wijde omgeving zeer drassig, zelfs moeras.
  Dus het lijkt mij stug dat welk Romeins legioen of wat dan ook, ooit in de buurt van Houten gelegerd is geweest. Daar komt bij dat de naam Houten pas in 1811 in de geschiedenis beschreven/geintroduceerd wordt. Elke Romeinisering wat betreft Houten/Haltna zijn pure hypotheses. Lees zonodig het Lexion van prof. D.P. Blok er eens op na. Deze is zeer verhelderend, als u dat al niet zou weten.

  Met vriendelijke groet,

  J. Vink

  1. Beste heer Vink,

   Leuk dat u even reageert met uw opmerking dat de omgeving van Houten waarschijnlijk een moeras was. In onze tentoonstelling laten we onder andere zien hoe het landschap er in de Romeinse tijd uitzag, dit op basis van de resultaten van uitgebreid geomorfologisch onderzoek. Het laat zien waar de stroomruggen lagen, waar bewoning mogelijk was. Enfin, komt dat zien. Ik hoop u spoedig in ons museum te zien. Dan kunnen we e.e.a. nader toelichten.

   Met vriendelijke groet,

   Rinke Vos,
   AWG Leen de Keijzer

Comments are closed.