Museum: Draagvlak en Participatie

Waarom er een archeologie museum is?

Volgens het door Nederland ondertekende verdrag van Malta maakt het bereiken van het grote publiek deel uit van archeologisch onderzoek. Om Artikel 9 te citeren: archeologen zijn verplicht om ‘bij het publiek besef te kweken en te ontwikkelen van de waarde van het archeologisch erfgoed voor het begrip van het verleden en de bedreigingen voor dit erfgoed‘  en om ‘toegang van het publiek tot belangrijke bestanddelen van het archeologisch erfgoed, met name vindplaatsen, te bevorderen en het tentoonstellen aan het publiek van geselecteerde archeologische voorwerpen te stimuleren‘.

Los van de wetgeving is dit absoluut iets om na te streven!


Bovenstaande is een citaat uit een artikel van Cornelie Moolhuizen in het blad ‘Archeologie in Nederland’ (Jaargang 2, september 2018, blz. 19.)

We hebben er niets aan toe te voegen ….

Uit https://wetten.overheid.nl citeren we:


Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien), Valletta, 16-01-1992
Zichtdatum 28-10-2018
Geldend van 12-12-2007 t/m heden

Article 9. Promotion of public awareness

Each Party undertakes:

  1. i) to conduct educational actions with a view to rousing and developing an awareness in public opinion of the value of the archaeological heritage for understanding the past and of the threats to this heritage;
  2. ii) to promote public access to important elements of its archaeological heritage, especially sites, and encourage the display to the public of suitable selections of archaeological objects.

Voor meer info over het verdrag van Malta zie bijvoorbeeld Wikipedia

Kortom, natuurlijk is een archeologie museum hier op z’n plaats!