Bijzondere collecties

NB! ⚠ Deze pagina is nog in opbouw. Wijzigingen worden niet nader aangekondigd. Wij bevelen u aan om – mocht u in dit overzicht geïnteresseerd zijn – deze webpagina regelmatig te bezoeken. ⚠

Er zijn enkele bijzondere collecties in het beheer van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’.

Deze collecties worden normaliter niet tentoongesteld, maar zijn op aanvraag te bezichtigen.

  1. Kleipijpen (Klik om verder te gaan naar een verdere beschrijving)
  2. Slingerkogels
  3. Spinstenen
  4. Hoefijzers
  5. ?