Vreemde dieren? 

IMG_2016.jpeg

Misschien hebt u bij het zien van afbeeldingen van dieren op tegels ook wel eens gedacht: wat is dit eigenlijk voor dier? Ze zijn soms vreemd of naïef geschilderd. De tegelschilders schilderden de door hen afgebeelde voorstelling na van door kunstenaars vervaardigde etsen en gravures. Die kunstenaars beschikten ook niet altijd over een juiste afbeelding of kennis van de anatomie van de door hen afgebeelde dieren, met name als het om ‘exotische’ dieren ging, zoals een olifant, neushoorn of giraffe. En niet alle tegelschilders waren even bekwame schilders. Zo leken op tegels afgebeelde dieren soms niet erg meer op de echte.