QR-code scannen – Hoe en waarom…

voorbeeld van een QR-code

Met een smartphone of een tablet is het mogelijk een zogenaamde QR-code, waarvan hierboven een voorbeeld is gegeven, in te scannen om extra informatie te krijgen.

Daar heb je een ‘App’ voor nodig: een zgn. QR-code scanner. In Google Playstore (Voor Android) bijvoorbeeld zijn er legio gratis QR-code scanners te downloaden.

De door u geïnstalleerde QR-scanner App starten, de camera richten op de QR code en de scanner gaat lopen, doorgaans aangegeven in het camerabeeld door een verschuivende (rode) lijn.

Dan verschijnt als resultaat de inhoud van de scan, doorgaans een link naar een specifieke webpagina. U kunt daarmee dan een web-browser (zoals Google Chrome oid) starten om deze pagina te bezoeken. Daar vindt u alle extra informatie.