Speciale Regels ivm het Corona-virus

AWG. Houten 5 juni 2020 v2  – aangepast 7 november 2021

Veilig naar een museum
Musea hebben maatregelen getroffen om bezoek veilig en verantwoord te maken. Voor publiek betekent dat museumbezoek een beetje anders zal zijn dan voorheen. Zo is voorafgaand aan je bezoek een kaartje reserveren verplicht en moet je aangeven geen gezondheidsklachten te hebben. In de musea zelf zijn zichtbare instructies aangebracht die ervoor zorgen dat het afstand houden tot mede-bezoekers goed mogelijk is. 

Hoe ga je veilig naar een museum? We volgen de algemene richtlijn voor musea, en nemen je mee door het protocol:

Het is aan te bevelen ons museum te bezoeken na een aanvraag en bevestiging via ons boekingsysteem. Klik hier om uw bezoek te boeken.

Ook in ons museum houden we ons strikt aan de regels, en we verwachten dat uiteraard ook van onze bezoekers. Dat betekent dat we soms bezoekers even moeten laten wachten. Of vragen even een stapje opzij te doen… Samen komen we er wel uit.

Natuurlijk houden we afstand van elkaar, maar we kunnen elkaar wel bereiken. U kunt dus gerust vragen stellen. Verder houden we alle spullen die aangeraakt (kunnen) worden schoon. Ja, we houden het in de gaten. U ook?


Protocol museumbezoek Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’(AWG) tijdens de CORONA periode en openstelling vanaf woensdag 16 juni 2020 

Bij verhoging, griepachtige verschijnselen of verkoudheid BLIJF thuis!! 

De 1.5 meter afstand tot elkaar is dwingend! 

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de gemeentelijk aanwijzingen: 

Iedereen desinfecteert zijn handen in de hal bij binnenkomst, in de hal staat alle materiaal dat u daarvoor nodig heeft klaar.  

Mocht u onverhoopt toch moeten niezen of hoesten als u in het pand bent, doe dit dan in uw ellenboog en wendt uw gezicht af 

U heeft zich bij voorkeur aangemeld via een zogenaamd tijdslot voor uw bezoek.  Wij danken u hiervoor. Wij hebben uw mailgegevens.  

Uw bezoek is op eigen verantwoordelijkheid, De Stg  Archeologie Houten, noch haar Werkgroep, noch de Hist. Kring tussen Rijn en Lek, aanvaarden enig risico voortkomend uit uw bezoek. 

U heeft aangebeld en wordt begroet door één van de leden van de werkgroep.

👉Wij verifiëren uw CoronaCheck QR-Code in lijn met de geldende overheidsmaatregelen.

Komt u onverhoopt onaangemeld en er is plaats, zult u worden gevraagd naam en telefoonnummer op te geven voor eventualiteiten.

U heeft dit protocol overhandigd gekregen, ingezien of heeft deze bij uw aanmelding gelezen of thuis ontvangen. 

U blijft niet in de hal staan maar gaat direct, via de routing op de trap aangegeven, naar boven. 

0. Het dragen van een mondkapje is vanaf 14 oktober 2020 verplicht tijdens uw bezoek aan ons museum.

 1. Het museum van de Archeologische Werkgroep kiest er voorlopig voor alleen op afspraak, via onze website gemaakt en met een tijdslot bevestigd, open te zijn op de dinsdag en zaterdag van 11- 15uur.  

In principe geldt voor scholen andere bezoek mogelijkheden, dan via de tijdsloten aangegeven. Dit kan via het contactformulier op onze website worden aangevraagd. 

 1. Voorlopig kijken we het aan hoeveel mensen er per dag komen. Op de zolder is met witte stroken aangegeven wat de toegestane 1.5meter norm is. . 
 1. Helaas hebben we maar 1 ingang en uitgang Wij verzoeken u vriendelijk te wachten tot de trap vrij is om naar beneden of naar boven te gaan, ook hier geven de witte stroken de 1.5m afstand aan.   
 1. Er is vanaf heden één richting verkeer in het gebouw. Let daar goed op. Volg de pijlen. 

Let op de aanwijzingen die door de aanwezige rondleiders worden gegeven.  

Het is voor ons aller welzijn. 

Mocht u, tijdens uw bezoek, gebruik willen maken van koffie of thee (tegen een kleine donatie) kunt u de stoelen gebruiken, maar let ook hier op de 1.5 m afstand. De rondleider zal het serveren, maar wilt u zelf het gebruikte kopje in de gootsteen plaatsen voor u vertrekt? 

 1. Op de tafels staat suiker en melk en lepeltjes. 
 1. Voor de gastvrouwen-heren zijn er handschoentjes beschikbaar, zowel voor het inschenken als voor het (tussendoor) reinigen van gebruikte tafels en stoelen. 
 1. Wij verzoeken u in de pantry niets aan te raken 
 1. Dit geldt zeker ook voor de vitrines. Blijft u op afstand zodat handen, vingers of gezicht niet met de vitrines in aanraking komen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren wilt u dit dan melden aan de rondleider. Deze zal de vitrine dan reinigen. 
 1. Bij uw vertrek staat in de pantry desinfecteer gel om eventueel uw handen te ontsmetten, voordat u de trap afgaat. 
 1. Voor de toiletten gelden aparte hygiëneregels die bij de toiletten zijn opgehangen. 
 • Onze ruimten worden tijdens uw bezoek mechanisch en/of via onze dakramen geventileerd. 

Valt u wat op? Meld het ons. Samen kunnen we ook nu genieten van al het moois dat de archeologie ons biedt.