De Archeologie van Houten in de Middeleeuwen


Wat weten we over middeleeuws Houten? Er zijn spaarzame geschreven bronnen, maar met name de bodemvondsten geven een schat aan informatie over de middeleeuwers die in Houten woonden. Kortom, archeologie draagt in hoge mate bij aan de kennis over Houten in de middeleeuwen.

De informatie uit archeologisch onderzoek is op diverse manieren toegankelijk. Allereerst is er het landelijke Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) beheerd door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Dan zijn er de archeologische onderzoeksrapporten, opgeslagen in DANS/Easy. Voor de gemeente Houten, klik hier. Deze rapporten omvatten alle perioden, van Bronstijd tot Nieuwe Tijd.

Als we de resultaten nu filteren op ‘Middeleeuwen’, krijgen we het onderstaande beeld als we de in de rapporten genoemde locaties op de geografische kaart zetten;

Archeologische rapporten uit DANS/Easy die betrekking hebben op de Middeleeuwen, in de gemeente Houten.

En uiteraard is er dan ook nog een hoop kennis aanwezig in de Archeologische werkgroep “Leen de Keijzer” Houten. Tal van wetenswaardigheden over de archeologie van Houten en omgeving zijn hier vastgelegd en circuleren in onze werkgroep.

Om een beter inzicht in de archeologie van Houten te krijgen en door te geven, wordt er op diverse manieren gewerkt aan het inzichtelijk maken van de informatie over de hierboven beschreven bronnen. Het is daarbij belangrijk om stil te staan bij het belang van de locatie van archeologische vondsten en/of waarnemingen. Daarom worden in onderstaande video’s vooral de vindplaatsen op de geografische kaart benadrukt. De getoonde gegevens zijn gefilterd voor de globale vindplaats ‘Gemeente Houten” en wat de datering van de vondsten betreft gaat het specifiek om de middeleeuwen, vanaf de vroegste middeleeuwen tot aan de Nieuwe Tijd.

Kijk maar eens naar de onderstaande video om een beeld te krijgen welke middeleeuwse voorwerpen er in de gemeente Houten zijn gevonden.

Kijk eens naar de onderstaande video om een beeld te krijgen van wat er zoal in de gemeente Houten in de Middeleeuwen is gevonden.