Vechten: Foto’s opgraving 1947

 

Foto’s genomen tijdens de opgravingen in Vechten, in 1947.


Uit: Polak, Dr M (Auxilia, archeologisch projectbureau van de Radboud Universiteit Nijmegen) (): 
De Romeinse versterkingen in Vechten-Fectio: Het archeologisch onderzoek in 1946-1947. 
DANS.https://doi.org/10.17026/dans-zbf-75q5: 
het volgende:

In 1946-1947 werd in Vechten (gem. Bunnik) onder supervise van prof.dr. A.E. van Giffen een strook van ruim 4000 m2 afgegraven van een hooggelegen terrein dat de resten bevat van een reeks opeenvolgende Romeinse legerkampen. De campagne van 1946-1947 is het laatste en best gedocumenteerde onderzoek van de militaire component van de Romeinse nederzetting Fectio en het enige waarbij een groot aaneengesloten deel integraal is onderzocht. De opgraving is in 2009-2012 uitgewerkt in het kader van het Odysseeprogramma van NWO. De ingewikkelde stratigrafie is ontleed in zeven bouwfasen die reiken van het begin van onze jaartelling tot in de 3de eeuw na Chr. Uit sommige periodes zijn alleen resten van de verdedigingswerken van de versterkingen aangetroffen, maar uit andere ook van de binnenbebouwing. Het vondstmateriaal stamt voor het grootste deel uit de tijd van de Julisch-Claudische keizers, die wordt afgesloten door de Burgeroorlog van 69-70 na Chr., waarin zich in onze streken de Batavenopstand afspeelde.

Samenvatting Odyssee-project:
Het Romeinse castellum Fectio bij Vechten (gem. Bunnik) is het grootste en een van de oudste van ons land en bekleedt een unieke positie binnen het Nederlandse deel van de limes, de Romeinse rijksgrens. In 1946-1947 is de tot dusver enige vlakdekkende opgraving van een deel van dit castellum uitgevoerd waarbij de complexe stratigrafie adequaat in vlakken en profielen is vastgelegd en de vondsten per spoor zijn verzameld. De bevindingen zijn in nauwelijks meer dan drie pagina’s en een onvolledige overzichtsplattegrond gepubliceerd.
De documentatie van de opgraving is van goede kwaliteit en zal veel inzicht geven in de geschiedenis van dit castellum en zijn rol in de grensverdediging van het Romeinse rijk. Omdat al veel basiswerk is verricht, kan de uitwerking zich concentreren op de interpretatie van de sporen. Het project zal resulteren in een rapport en een beschouwend artikel, die een goede basis vormen voor de inkadering van actueel en toekomstig onderzoek. De resultaten zullen bovendien worden benut voor de reeds in gang gezette publieksontsluiting van dit bijzondere archeologische monument door de Provincie Utrecht.