Archeologie voor Professionals

Voor het professionele veld op het gebied van archeologie bestaat een uitgebreide wet- en regelgeving. Er verander op dit moment veel! Belangrijk om te volgen wat er van onze professionals wordt verwacht!

Enkele voorname protocollen zijn hier te vinden. Dit is van belang omdat 2018/2019 een overgangsperiode is geweest van de oude naar nieuwe protocollen.


De basis informatie is aangegeven op de site van SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)

Voor onze AWG is het van belang om na te gaan welke protocollen gelden in het. professionele veld op het gebied van gegevensinvoer, in bijvoorbeeld ARCHIS

Zie ook hieronder enkele uit SIKB overgenomen bestanden:

SIKBFACTSHEETACTORREGISTERversiejuni2016 Archeologie Protocol 4002 Bureauonderzoek 4_1