📑 Bureauonderzoek

De vondsten van een aantal specifieke sites worden onderzocht, in kaart gebracht, gecategoriseerd en geadministreerd, ter voorbereiding van de overdracht naar het Provinciaal Archeologisch Depot van de provincie Utrecht.

Oók worden specialistische verzamelingen aangelegd, zoals pijpen en munten.

Tevens beschikt het museum over een speciale verzameling met referentie artefacten om vondsten mee te kunnen vergelijken.

👉 Daarnaast zijn er nog tal van speciale onderzoeksprojecten die betrekking hebben op bijvoorbeeld een specifieke onderzoekslocatie, een speciaal type artefact of een bepaald tijdvak. Ook veel literatuuronderzoek is nodig om al dat onderzoek te ondersteunen en onze kennis op peil te houden en waar nodig te verbeteren.💭

Ten slotte publiceren we resultaten van ons werk in verschillende media, maar ook als drukwerk. 👈

Al deze activiteiten vragen de nodige zorg en onderhoud.

Kortom. Er is nog veel te doen …


Voor bureauonderzoek: Als EHBO ‘Eerste hulp bij Onderzoek’ kan onderstaande publicatie van het RCE dienen:

RCE-archeologische-kennisbronnen

En om op de hoogte te blijven wat er op het gebied van archeologie gaande is, kijk bijvoorbeeld ook eens op: Archeologie Online  

Of op de site van de AWN