De Archeologische Kaart van het Kromme Rijngebied

Op de kaart die hieronder is weergegeven ziet u met de rode stippen de archeologische waarnemingen in de streek tussen Kromme Rijn en Lek.

Uk kunt inzoomen en als de muis over een rode markering komt, verschijnt er informatie over de waarneming. Elke rode stip op deze kaart vertegenwoordigt een plek, groot of klein, waar één of meerdere archeologische vondsten zijn gedaan.

De vondsten zijn allemaal geregistreerd in Archis, hetgeen staat voor Archeologisch Informatie systeem. Archis is een systeem voor professionals en is alleen voor hen toegankelijk. Echter, met behulp van het waarnemingsnummer en het toponiem (vindplaats), kunt u op de archeologiezolder van Het Oude Station, wel inzage krijgen in de achterliggende informatie. Neem hier alvast een kijkje, zoom eens in op uw eigen achtertuin, en kom tijdens de openingsuren naar de archeologiezolder en museum om meer te weten te komen. .

Inzicht in de bewoningsgeschiedenis en landgebruik in het verleden is cruciaal om vast te stellen welke archeologie in een bepaald gebied aanwezig is. Daarnaast is het handig om te weten en hoe diep de archeologische resten in de bodem zitten en in hoeverre de loopvlakken uit het verleden nog aanwezig (kunnen) zijn. Dit maakt Landgebruik in lagen – een applicatie van de RCE – een vertrekpunt voor bureauonderzoek, waarbij een gespecificeerde archeologische verwachting wordt opgesteld. Voor een eerste indruk, klik hier.

Voor een meer gedetailleerd onderzoek, klik hier voor ArchApp.