Voorbeeld invoer vondstgegevens in Excel: Honswijk 2006

De gegevens werden op papier genoteerd; echter invoer in een eenvoudige tabel in MS Excel geeft onder meer mogelijkheden om overzichten te maken…

Kijk eens in onderstaande Excel file …