Referentiecollectie Archeologie

De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ heeft een goede referentiecollectie: een speciaal daarvoor ingerichte kast bevat tal van artefacten gerangschikt naar type en tijdvak.

Het doel van de collectie is om snel een eerste inschatting te maken wat betreft ouderdom en eventueel type van een vondst. In het algemeen zal het aardewerk betreffen, maar ook ander materiaal zoals bijvoorbeeld metalen voorwerpen zouden wellicht nader gedetermineerd kunnen worden.

De burgemeester van Houten voor de determinatiekast in het archeologisch museum te Houten, in het Oude Station, Stationserf 99 – Houten

Heeft u een archeologisch voorwerp in huis, en wilt u weten wat het is, hoe oud het is, of wat dan ook: kom eens langs! We helpen u graag!