Uitwerken vondsten en waarnemingen van de AWG ‘Leen de Keijzer’

Tijdens opgravingen en veldlopen die (mede) zijn uitgevoerd door de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ worden (soms enorme) hoeveelheden materiaal verzameld, die moeten worden gedetermineerd, geadministreerd en beschreven alvorens een overdracht naar het Provinciaal Depot mogelijk is.

Er is (nog steeds) een enorme achterstand in de werkzaamheden die daar mee gepaard gaan. Geen wonder want het is een hele uitzoekerij! Maar wel ontzettend leuk om uiteindelijk op een rijtje te krijgen wat er op een bepaalde plek in archeologisch opzicht allemaal aan de hand is! Kortom, we kunnen voorlopig – ook binnenshuis – nog lang vooruit met ons onderzoek.

Hieronder een kleine impressie van zo’n werkbijeenkomst;

Bij de determinatie wordt bij voorkeur een vaste routine gevolgd, waarvan hieronder een korte video-impressie;