ODJS4: Vlakdekkend archeologisch onderzoek Jochem Janszplantsoen november 2020

Na het proefsleuvenonderzoek op het Jochem Janszplantsoen is er een groot vervolg onderzoek geweest, uitgevoerd door RAAP.

De werkgroep kon deze keer helaas niet meedoen i.v.m. veiligheids- en Corona-maatregelen. Toch zijn er enkele momenten geweest waarbij we toegang tot het terrein kregen en daarmee de mogelijkheid in ieder geval enkele raapvondsten mee te nemen.


Op 26 november 2020 was de laatste dag van het onderzoek van RAAP o.l.v. projectleidster Roosje de Leeuwe. Er was toen een moment om snel nog even langs de storthopen te lopen en enkele scherven te bergen.

Vele storthopen naast de opgraving – status 26 november 2020
… scherven voor het oprapen …

Dat resulteerde in onder meer de volgende vondsten:

Raapvondsten 26 november 2020

De plek waar de bovenstaande scherven zijn gevonden op de storthoop (rood) langs de laatst gegraven sleuf – een dwarsprofiel van het opgravingsgebied (blauw), zie kaartje.

Het valt op dat op die plek relatief veel gedraaid aardewerk gevonden is.

Ook is er een opvallende scherf van handgevormd aardewerk, die op het eerste gezicht lijkt op gedraaid aardewerk, gelet op de afwerkingsgroeven. Echter, nadere inspectie laat zien dat het nauwkeurig spatelwerk is, en dat er toch nog vele onnauwkeurigheden in onder meer de wanddikte te vinden zijn. Zou het wellicht inheems Romeins handgevormd aardewerk zijn, en een poging gedraaid aardewerk te imiteren?

Ook zijn er twee scherven gedraaid AW waarvan één roodbakkend, en de andere grijsbakkend.

Ook zijn er twee scherven gedraaid AW waarvan één roodbakkend, en de andere grijsbakkend.

Ook zijn er twee scherven gedraaid AW waarvan één roodbakkend, en de andere grijsbakkend. Het aardige daarbij is dat ze een vrijwel identieke randvorm hebben, zie hieronder;

Alles bijeen dus 14 scherven, waarvan er vijf aan één grote (voorraad-) pot kunnen worden toegekend.


Op 12 december 202 heeft Ben Elberse nog eens rondgekeken, met als resultaat wat metaalvondsten, waarvan een of meerdere waarschijnlijk Nieuwe Tijd maar enkele mogelijk zeer oud zonder daar een datering aan vast te kunnen knopen. Maar van belang is natuurlijk weer het aardewerk.

Er zijn 16 scherven gevonden, waarvan vier gedraaid Romeins aardewerk. Daaronder twee randen. De overige 12 scherven zijn van handgevormd aardewerk, waaronder vijf randen. Geen van deze randen heeft een versiering. Echter één rand heeft een bijzondere wandversiering; zie de foto links.

De wandafwerking van negen van de 12 scherven is in meer of mindere mate, maar duidelijk besmeten, de overige zijn opvallend mooi geglad.


Ben Elberse heeft het terrein op 13 januari 2021 nog een keertje belopen, en aanvullend op wat er al beschikbaar was de volgende interessante raapvondsten vergaard;
AWH rand met vingertopversiering

In totaal heeft Ben 18 scherven geborgen, waarvan er één gedraaid aardewerk, te dateren als Romeins. Alle overige scherven zijn AWH, en gelet op de uitkomsten van het proefsleuvenonderzoek op deze locatie vrijwel zeker te dateren als IJzertijd, waarschijnlijk late IJzertijd.

Er zijn in totaal gevonden: twee bodems, vier randen – waarvan drie met randversiering – en één zonder versiering, verder wandfragmenten waarvan een aantal met duidelijke spatel-afwerking, één besmeten, en één rijk versierd met spatel/vingertop/nagel-indrukken. Alles bijeen een leuke aanvulling op onze collectie van deze boeiende locatie!

Ben is ook nog op onderzoek uitgegaan begin mei; dat leverde onder meer een fraaie munt op. lees meer …

Ook is er op 22 mei 2021 nog een laatste veldinspectie geweest. Dat leverde ook nog wat aardige vondsten op. Lees meer…