RCE: Advies voor Archeologisch Onderzoek

Het RCE heeft een mogelijkheid om online advies te verkrijgen welke methode van archeologisch onderzoek het best kan worden toegepast, in een situatie die de aanvrager online aangeeft: 👉 “Prospectie op Maat“.

Het kan handig zijn als er een locatie wordt aangegeven waar bodemverstoring dreigt, om na te gaan welke archeologische methode het best kan worden gehanteerd, in plaats van er met vliegende vaandels en slaande trom op af te gaan.

Prospectie op Maat geeft in ieder geval een inzicht in de te volgen methodiek. Het kan zijn dat daar door vrijwilligers niet aan te voldoen is, maar in samenspraak met het bevoegd gezag (de gemeente-archeoloog) kan vast wel worden bereikt wat nodig lijkt.

Een voorbeeld: Stel je kiest voor de volgende situatie;

Dan geeft dat als resultaat:

Prospectie-op-Maat

Natuurlijk kan je denken ‘tsja, dat had ik ook gedacht’ maar soms leer je echt iets nieuws! Kortom, niet eigenwijs doen, maar probeer het eens uit!

Geef een reactie