‘t Burgje – Odijk

Het was weer hard werken, maar we hebben hier in ieder geval wat plaatjes van de vondsten van de veldloop na afloop van de formele opgraving.

We hebben genoten van deze opgraving! En heel veel scherven dus …

Ook is er het eerste rapport van ADC over het onderzoek in 2016:

Hieronder de samenvatting; zie verder het complete verslag als (pdf).


Tussen 31 oktober 2016 en 10 november 2016 heeft ADC ArcheoProjecten een inventariserend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op twee locaties ten noorden (De Heuveltjes) en zuiden (Het Burgje) van de Vinkenburgweg te Odijk. Tijdens het onderzoek zijn twee vindplaatsen aangetroffen en grotendeels begrensd. Het betreft een grafveld uit de Romeinse tijd en hofstede Vinkenburg uit de Late Middeleeuwen. Gebleken is dat de hofstede zich alleen op De Heuveltjes manifesteert, terwijl het grafveld zich uitstrekt tot in de boomgaard van Het Burgje en aan de noordwestzijde tot buiten het plangebied.
Het grafveld is gelegen op een ca. 20-30m smalle stroomrug in het landschap, welke NNW-ZZO in het landschap is gelegen. Zowel crematie- als inhumatiegraven komen voor. De aangetroffen graven zijn vaak sterk aangetast door nivellering van de percelen en vervolgens door agrarische activiteiten. Ooit in de grafmonumenten geplaatste giften zijn stuk geploegd of ontbreken en zijn verspreid geraakt in de bouwvoor. Op de flanken van de stroomrug zijn de graven het best bewaard gebleven en zijn kringgreppels aangetroffen.

Aardewerk en metaalvondsten dateren de graven in de 1e tot en met de 3e eeuw n. Chr.
Direct ten oosten van de stroomrug is een geul gelegen. De geul heeft ter plekke van De Heuveltjes een opvulling met zware komklei. Op deze klei is in de 13e eeuw een huisplaats gesticht, welke op later tijdstip verbouwd is tot hofstede. Van de hofstede zijn enkele funderingen aangetroffen van al hergebruikte baksteen, met gereconstrueerde afmetingen van 32 x 24m. De 36 x 36 m grote huisplaats is omgracht met 2 tot 4 m brede grachten, waarbinnen zich tevens een beerput bevindt.


Vanwege de aanwezigheid van grachten ten zuiden van de huisplaats en hofstede, lijkt er een zuidelijke toegangsweg aanwezig geweest te zijn vanaf de Vinkenburgweg.
Het aardewerk en metaal dat is aangetroffen dateert de gehele vindplaats van de 13e eeuw tot eerste helft 17e eeuw, doch bestaat er een duidelijke 14e-eeuwse fase, met een mogelijke uitloop naar de 15e eeuw. Het aardewerk uit de Nieuwe tijd is hoofdzakelijk afkomstig uit de grachten, iets wat mogelijk wijst op (verdere) demping van de grachten gedurende deze periode. Dit materiaal betreft vermoedelijk stadsafval dat van elders afkomstig is.
Ten zuidoosten van de Stenen Kamer Het Burgje, nu nog aanwezig als gelijkgenaamde 17eeeuwse boerderij, is in het proefsleuvenonderzoek een 10m brede gracht aangetroffen, welke zich oriënteert op de huidige opstallen.

32098920-afm-1505471282410-Rap-4293_4180761_Bunnik-Odijk-Het-Burgje-en-De-Graven-IVO-P

Tenslotte kunnen we ook nog bij onze voorlopige raapvondstentabel:

TypevondstnrsomschrijvingScherfTypeDatering_EeuwDatering_EinddiarhodiavopmerkingDetKastMuseabelVondstverwervingVondstlokatieLoc_AfkX_CoordY_CoordVondstDatumArtefact_ID
SG1steengoed16raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-SG-2017-1
SG2steengoed16nr 2 en 7-9 in DK1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-SG-2017-2
SG3steengoed16raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-SG-2017-3
SG4steengoed16raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-SG-2017-4
SG5steengoed16raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-SG-2017-5
SG6steengoed16raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-SG-2017-6
SG7steengoed16nr 2 en 7-9 in DK1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-SG-2017-7
SG8steengoed16nr 2 en 7-9 in DK1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-SG-2017-8
SG9steengoed16nr 2 en 7-9 in DK1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-SG-2017-9
ma1majolica fragmenten Friesland18 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ma-2017-1
ma2majolica fragmenten Friesland18 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ma-2017-2
ma3majolica fragmenten Friesland18 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ma-2017-3
ma4majolica fragmenten Delft17 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ma-2017-4
ma5majolica fragmenten Delft17 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ma-2017-5
ma6majolica fragmenten Delft17 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ma-2017-6
ma7majolica fragmenten Delft17 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ma-2017-7
ma8majolica fragmenten Delft17 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ma-2017-8
waA1scherven witbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-A1
waA2scherven witbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-A2
waA3scherven witbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-A3
waA4scherven witbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-A4
waA5scherven witbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-A5
waA6scherven witbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-A6
waA7scherven witbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-A7
waA8scherven witbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-A8
raA9scherven roodbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-A9
raA10scherven roodbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-A10
raA11scherven roodbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-A11
raA12scherven roodbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-A12
raA13scherven roodbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-A13
raA14scherven roodbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-A14
raA15scherven roodbakkend geglazuurdS1617 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-A15
waB1scherven FrieslandS19 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-B1
waB2scherven FrieslandS19 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-B2
waB3scherven FrieslandS19 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-B3
waB4scherven FrieslandS19 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-B4
ra B5scherven FrieslandS19 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra -2017-B5
ra B6scherven FrieslandS19 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra -2017-B6
raC1scherf vera en met slibversieringS17 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-C1
raC2scherf vera en met slibversieringS17 raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-C2
ra1fragment Weser aardewerk17DK 11raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-1
ra1xfragment (wand) olielamp17DK22raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-ra-2017-1x
waD1fragment voet, bodem, oor en wand?18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D1
waD2fragment voet, bodem, oor en wand?18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D2
waD3fragment voet, bodem, oor en wand?18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D3
waD4wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D4
waD5wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D5
waD6wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D6
waD7wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D7
waD8wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D8
waD9wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D9
waD10wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D10
waD11wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D11
waD12wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D12
waD13wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D13
waD14wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D14
waD15wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D15
waD16wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D16
waD17wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D17
waD18wandscherven ; nr 4, 5, 18 = rood aardewerk18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa-2017-D18
wa D29rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D29
wa D30rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D30
wa D31rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D31
wa D32rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D32
wa D33rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D33
wa D34rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D34
wa D35rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D35
wa D36rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D36
wa D37rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D37
wa D38rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D38
wa D39rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D39
wa D40rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D40
wa D41rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D41
wa D42rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D42
wa D43rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D43
wa D44rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D44
wa D45rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D45
wa D46rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D46
wa D47rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D47
wa D48rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D48
wa D49rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D49
wa D50rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D50
wa D51rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D51
wa D52rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D52
wa D53rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D53
wa D54rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D54
wa D55rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D55
wa D56rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D56
wa D57rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D57
wa D58rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D58
wa D59rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D59
wa D60rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D60
wa D61rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D61
wa D62rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D62
wa D63rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D63
wa D64rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D64
wa D65rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D65
wa D66rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D66
wa D67rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D67
wa D68rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D68
wa D69rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D69
wa D70rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D70
wa D71rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D71
wa D72rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D72
wa D73rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D73
wa D74rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D74
wa D75rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D75
wa D76rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D76
wa D77rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D77
wa D78rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D78
wa D79rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D79
wa D80rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D80
wa D81rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D81
wa D82rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D82
wa D83rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D83
wa D84rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D84
wa D85rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D85
wa D86rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D86
wa D87rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D87
wa D88rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D88
wa D89rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D89
wa D90rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D90
wa D91rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D91
wa D92rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D92
wa D93rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D93
wa D94rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D94
wa D95rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D95
wa D96rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D96
wa D97rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D97
wa D98rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D98
wa D99rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D99
wa D100rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D100
wa D101rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D101
wa D102rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D102
wa D103rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D103
wa D104rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D104
wa D105rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D105
wa D106rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D106
wa D107rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D107
wa D108rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D108
wa D109rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D109
wa D110rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D110
wa D111rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D111
wa D112rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D112
wa D113rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D113
wa D114rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D114
wa D115rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D115
wa D116rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D116
wa D117rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D117
wa D118rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D118
wa D119rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D119
wa D120rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D120
wa D121rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D121
wa D122rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D122
wa D123rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D123
wa D124rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D124
wa D125rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D125
wa D126rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D126
wa D127rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D127
wa D128rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D128
wa D129rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D129
wa D130rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D130
wa D131rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D131
wa D132rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D132
wa D133rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D133
wa D134rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D134
wa D135rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D135
wa D136rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D136
wa D137rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D137
wa D138rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D138
wa D139rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D139
wa D140rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D140
wa D141rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D141
wa D142rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D142
wa D143rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D143
wa D144rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D144
wa D145rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D145
wa D146rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D146
wa D147rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D147
wa D148rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D148
wa D149rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D149
wa D150rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D150
wa D151rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D151
wa D152rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D152
wa D153rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D153
wa D154rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D154
wa D155rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D155
wa D156rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D156
wa D157rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D157
wa D158rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D158
wa D159rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D159
wa D160rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D160
wa D161rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D161
wa D162rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D162
wa D163rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D163
wa D164rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D164
wa D165rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D165
wa D166rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D166
wa D167rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D167
wa D168rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D168
wa D169rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D169
wa D170rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D170
wa D171rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D171
wa D172rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D172
wa D173rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D173
wa D174rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D174
wa D175rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D175
wa D176rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D176
wa D177rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D177
wa D178rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D178
wa D179rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D179
wa D180rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D180
wa D181rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D181
wa D182rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D182
wa D183rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D183
wa D184rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D184
wa D185rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D185
wa D186rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D186
wa D187rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D187
wa D188rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D188
wa D189rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D189
wa D190rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D190
wa D191rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D191
wa D192rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D192
wa D193rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D193
wa D194rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D194
wa D195rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D195
wa D196rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D196
wa D197rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D197
wa D198rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D198
wa D199rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D199
wa D200rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D200
wa D201rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D201
wa D202rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D202
wa D203rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D203
wa D204rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D204
wa D205rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D205
wa D206rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D206
wa D207rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D207
wa D208rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D208
wa D209rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D209
wa D210rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D210
wa D211rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D211
wa D212rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D212
wa D213rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D213
wa D214rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D214
wa D215rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D215
wa D216rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D216
wa D217rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D217
wa D218rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D218
wa D219rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D219
wa D220rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D220
wa D221rand met oor, 2 met wandversieringO18raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.2235822017OdBur-wa -2017-D221
PSG1scherven met oorO1314raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-PSG--1
PSG2scherven met oorO1314raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-PSG--2
PSG3scherven met oorO1314raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-PSG--3
PSG4scherven met oorO1314raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-PSG--4
PSG5scherven met oorO1314raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-PSG--5
PSG6scherven met oorO1314raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-PSG--6
PSG7scherven met oorO1314raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-PSG--7
SG1wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--1
SG2wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--2
SG3wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--3
SG4wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--4
SG5wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--5
SG6wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--6
SG7wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--7
SG8wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--8
SG9wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--9
SG10wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--10
SG11wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--11
SG12wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--12
SG13wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--13
SG14wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--14
SG15wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--15
SG16wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--16
SG17wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--17
SG18wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--18
SG19wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--19
SG20wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--20
SG21wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--21
SG22wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--22
SG23wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--23
SG24wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--24
SG25wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--25
SG26wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--26
SG27wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--27
SG28wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--28
SG29wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--29
SG30wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--30
SG31wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--31
SG32wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--32
SG33wandschervenW1416raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--33
SG345 wandfragmenten, 1 oor?19raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--34
SG355 wandfragmenten, 1 oor?19raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--35
SG365 wandfragmenten, 1 oor?19raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--36
SG375 wandfragmenten, 1 oor?19raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--37
SG385 wandfragmenten, 1 oor?19raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--38
SG395 wandfragmenten, 1 oor?19raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--39
SG402 wandscherven langewehe met engobeW14M1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--40
SG412 wandscherven langewehe met engobeW14M1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--41
SG425 wandscherven, 1 voet?1516M1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--42
SG435 wandscherven, 1 voet?1516M1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--43
SG445 wandscherven, 1 voet?1516M1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--44
SG455 wandscherven, 1 voet?1516M1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--45
SG465 wandscherven, 1 voet?1516M1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--46
SG475 wandscherven, 1 voet?1516M1raapvondstt Burghje, OdijkOdBur52.0498545.223582OdBur-SG--47

Geef een reactie