Elementen van een GIS voor het Kromme Rijngebied

  • Als startpunt van een Geografisch Informatiesysteem nemen we uiteraard de standaard geografische kaart. Dat gebeurt doorgaans als een simpele kaart of en vaak als alternative mogelijkheid een luchtfoto. Doorgaans gebruiken we die kaart als Basislaag in een gelaagd systeem.
  • In zo’n gelaagd systeem kunnen we dus kaartlaag op kaartlaag stapelen, en door wat te spelen met de doorzichtigheid van de volgende kaartlagen kan de informatie van de onderliggende laag/lagen toch worden gezien. Daarmee kan in éen oogopslag de informatie van de verschillende lagen worden gecombineerd.
  • Voor de archeologie zijn een aantal geografische informatiebronnen van belang:

Hoogtekaart: (AHN) die de hoogte van de bodem aangeeft. Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. 

Bodemkaart: De bodemkaart van Nederland is samengesteld op basis van boorprofielen in de bodem tot ongeveer 1,50 meter diep. Wageningen Environmental Research heeft op basis van zo’n 340.000 boorprofielen de Bodemkaart van Nederland vastgesteld. Die bodemkaart bevat meer dan 300 typeringen van de bodem gebaseerd op grondsoorten zoals klei, veen , zand en löss en andere gegevens als zuurgraad, kalkgehalte en organische stof.

Geomorfologische kaart: Met deze set kaarten wordt de vorming van het landschap door de tijd in beeld gebracht. Voor het Kromme Rijngebied laat het bijvoorbeeld zien hoe de stroomruggen tot stand zijn gekomen en waar die te vinden zijn.

Archeologische Monumentenkaart: (AMK). Terreinen waarvan is vastgesteld dat ze archeologische waarde hebben zijn opgenomen in de Archeologische Monumentenkaart, kortweg de AMK. Archeologische waarden maken deel uit van het bodemarchief.

Eigen gegevens: Een informatie-item voorzien van locatie-gegevens (RD coördinaat of Longitude/Latitude) kan ook op de kaart worden gezet. Doorgaans wordt een hele set van zulke gegevens in een enkele laag weergegeven. Het kan dus een set archeologische waarnemingen betreffen waarbij de locatie-informatie een cruciale rol wordt toegedacht bij de interpretatie van de gegevens.

1 thought on “Elementen van een GIS voor het Kromme Rijngebied”

  1. Graag wilde ik aangeven,dat uiterst rechtsonder in de hoek het uiteinde ligt v/d Ossewaardse weg vanaf Cothen.Daar ligt een afgesneden meander van de huidige Kr. Rijn….Tijdens werkzaamheden voor oeververlaging en verbreding daar,hebben wij van AWN WbD’stede,daar uit het beddingzand hout opgevist en m.b.v. C14-analyse laten dateren.En komen daar dan uit op de Merovingische periode.
    Ten O. van Wijk-bij-Duurstede hebben we mogelijk ‘n stuk Rom. Rijnbedding aangeboord,en we wachten nu op de analyses voor datering.Dit stuk ligt vlakbij een IJzertijdsite en iets N.O. ervan bewoningsresten uit Rom.periode..

Comments are closed.