AWN Lezing Opgraving Het Burgje – Odijk & Ledenvergadering

March 13, 2019 19:45 - 22:30

Beste AWN-er,

 

Hierbij nodigen we je uit voor de jaarvergadering van onze afdeling die gehouden wordt op woensdag 13 maart a.s. in de Kapittelzaal van de Pieterskerk in Utrecht.

De jaarvergadering vindt plaats na afloop van de 3e AWN-lezing van dit seizoen Deze begint om 19.45u.

Spreker is archeoloog Lourens van der Feijst.

Hij komt ons vertellen over de opgraving in Odijk in het voorjaar van 2017, waaraan een flink aantal AWN-leden heeft meegewerkt Tijdens de opgraving werden resten van een Romeins en Vroeg-Middeleeuws grafveld gevonden en sporen van een hofstede uit de Late Middeleeuwen.