Educatie

Eén van de doelstellingen van de Archeologische Werkgroep is de kennis van de archeologie en de geschiedenis van de gemeente Houten te verspreiden. Dat kan door:

• Leskisten
• Lesprogramma’s
• Workshops
• Lezingen en presentaties
• Museum
• Publicaties


Leskisten

Ter ondersteuning van het geschiedenisonderwijs in de groepen 6, 7 en 8 heeft de Archeologische Werkgroep twee leskisten. De leskisten bieden een programma voor maximaal vijf lessen. Het programma en het materiaal zijn naar eigen voorkeur in te zetten.
De leskisten zijn ontwikkeld in samenwerking met basisschool ‘t Schoolhuys te Houten.

Er is keuze uit twee leskisten:
• Romeinen
• Middeleeuwen

Inhoud van de leskisten:
• Graven in het Houtens verleden, docentenhandleiding
• Inleiding op de archeologie, lesbrief
• De archeoloog. Een koffer vol scherven. DVD (Stichting Nederlandse Archeologie©2005)
• Romeinse / Middeleeuwse vondsten en scherven
• Archeologisch gereedschap
• Restauratiemateriaal
• Kaart van vondstplaatsen in de gemeente Houten

Een les kan eventueel worden ondersteund door een van de leden van de Archeologische Werkgroep. Dit kan bij de werkgroep op de zolder van het Oude Station.


Lesprogramma’s

De werkgroep denkt mee over en ondersteunt lesprogramma’s, zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs.
Voor het primair onderwijs heeft Kunst Centraal in samenwerking met de archeologische werkgroep lessen verzorgd voor de groepen 3 en 4: Wie woont en werkt waar. In het schooljaar 2012-2013 waren scholen uit Houten-Noord te gast, in 2013-2014 scholen uit Houten-Zuid en de kleine kernen. Dit project loopt al die jaren tot op heden en ook voor de komende perioden liggen er al een aantal afspraken. In dit project bekijken de leerlingen een monument door de ogen van een fictief personage dat in het gebouw woont of werkt. In dit geval een archeoloog. In dit project bekijken de leerlingen een monument – het Oude Station – door de ogen van een fictief personage dat in het gebouw woont of werkt. In dit geval een archeoloog. Op de zolder van het Oude Station maken de kinderen kennis met Arie en een collega-archeoloog van de archeologische werkgroep. Aan de hand van dingen die zijn opgegraven, verpakt in een spannend verhaal, maken de leerlingen kennis met archeologie en lokale geschiedenis.
Een impressie van dit lesprogramma is te vinden op de facebookpagina van de Archeologische werkgroep.

Workshops

In schoolvakanties biedt de werkgroep incidenteel workshops voor basisschoolkinderen aan. Zoals ‘Kruip in de huid van de archeoloog’. Hierbij wordt steeds aansluiting gezocht bij de lopende tentoonstelling in het museum.

Lezingen en presentaties

De werkgroep geeft op verzoek lezingen en presentaties voor scholen of groepen. Soms gebeurt dit binnen het programma van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’.
Een aantal klassen uit het voortgezet onderwijs maakte een excursie naar de tentoonstelling ‘Terra sigillata, het wedgwood van de Romeinen’ in het kader van de lessen Culturele Kunstzinnige Vorming of Klassieke Culturele Vorming.

Een voorbeeld: 14 november 2017 – Leerlingen De Stek op bezoek in ons museum: