Kunstwerken en monumenten in Houten

Dit kwam ter tafel aan de ‘cultuurtafel’ van Houten, maart 2023;

of klik hier!