ARCHIS-3 revisited: Power BI Dashboard

Reeds jaren was de AWG ‘Leen de Keijzer’ in staat om archeologische waarnemingen – zoals die in de landelijke archeologische database ARCHIS zijn opgeslagen – op de kaart te zetten. De inspanningen waren voornamelijk op de gemeente Houten en omgeving gericht.

Met de tabellen die de Rijks Driehoeks (RD-) coördinaten bevatten konden de locaties in GIS-systemen worden getoond.

Toch was het omslachtig om gegevens te filteren en ook de gehele database inladen was op veel systemen een probleem.

Met de komst van Microsoft Power BI is daar verandering in gekomen. Het is nu zonder omhaal mogelijk om heel ARCHIS-3 in te laden en er zijn uitgebreide mogelijkheden voorhanden om snel overzichten te maken, en daarmee wordt het een belangrijk hulpmiddel in de analyse van de archeologische waarnemingen in heel Nederland.

De bronbestanden bevinden zich in een aantal gekoppelde tabellen, zie Figuur 1.

Figuur 1 – ARCHIS-3 tabellen met koppelingen, zoals ingeladen in de MS Power BI toepassing

Met de mogelijkheid om eigen functies in de toepassing toe te voegen, konden de RD-coördinaten eenvoudig worden omgezet naar WGS84-coördinaten (Latitude/Longitude), zoals weergegeven in het voorbeeld hieronder (Figuur 2);

Figuur 2 – Latitude en Longitude kolommen toegevoegd door gebruik van toegevoegde functionaliteit.

Met deze informatie kunnen nu eenvoudig overzichten met nauwkeurige plaatsbepalingen worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het overzicht hieronder weergegeven in Figuur 3;

Figuur 3 – Resultaten voor de plaats Zeist – de kleur geeft het tijdvak behorende bij de waarneming aan.

Of bijvoorbeeld de gemeente Bunnik: plaatsen Bunnik, Odijk en Werkhoven, zie Figuur 4.

Figuur 4 – Overzicht van Culturen en Materiaal, Gemeente Bunnik: Werkhoven, Odijk en Bunnik als plaats.

In detail kunnen we voor de gemeente Bunnik het volgende overzicht genereren met de exacte coördinaten, zie Figuur 5.

Figuur 5 – Detail informatie archeologische waarnemingen in de gemeente Bunnik

Of Figuur 6 – in termen van cultuur en materiaal informatie;

Figuur 6. Detailinformatie van de waarnemingen betreffende materiaal en cultuur.

Met behulp van een externe bron in ArcGIS – Aandachtspunten Effectbepaling Archeologie /WF1 – kon ook worden geverifieerd dat de coördinaten correct waren omgezet; zie de applicatie hieronder;

Verficatie – Houten

Met deze crosscheck is duidelijk dat de bronbestanden van de AWG LdK in orde zijn, en dat er ondertussen een (zeer klein!) aantal nieuwe vindplaatsen in de referentie-bron te vinden zijn, die niet in de eigen dataset staan.

Ten slotte: Belangrijk is dat we hiermee de informatie van heel Nederland ‘onder de knop’ hebben. Zo kunnen we snel vergelijkingen en overzichten maken.

De volgende stap is de referentielocaties van de rapporten uit DANS-Easy in een volgende laag er overheen te zetten. Werk in uitvoering! … Ook dat is gelukt.

Om nog eens toe te lichten wat er zoal kan, is er ook de onderstaande korte video;