Omzetten van RD- naar WGS84 coördinaten in Excel

Met de volgende Virtual Basic (VBS) code die je in jouw applicatie moet inbrengen kan je de RD coördinaten omzetten naar WGS68 (Longitude, Latitude) coördinaten;


Public Function RD2LatLong(ByVal X As Double, ByVal Y As Double)

  'RD coordinaten omzetten naar WGS84 coordinaten: longitude en latitude

  Dim dX As Double
  Dim dY As Double
  Dim SomN As Double
  Dim SomE As Double
  Dim Latitude As String
  Dim LatitudeGraden As Integer
  Dim LatitudeMinuten As String
  Dim Longitude As Double
  Dim LongitudeGraden As Integer
  Dim LongitudeMinuten As String

  dX = (X - 155000) * 10 ^ -5
  dY = (Y - 463000) * 10 ^ -5

  SomN = (3235.65389 * dY) + (-32.58297 * dX ^ 2) + (-0.2475 * dY ^ 2) + (-0.84978 * dX ^ 2 * dY) + (-0.0655 * dY ^ 3) + (-0.01709 * dX ^ 2 * dY ^ 2) + (-0.00738 * dX) + (0.0053 * dX ^ 4) + (-0.00039 * dX ^ 2 * dY ^ 3) + (0.00033 * dX ^ 4 * dY) + (-0.00012 * dX * dY)
  SomE = (5260.52916 * dX) + (105.94684 * dX * dY) + (2.45656 * dX * dY ^ 2) + (-0.81885 * dX ^ 3) + (0.05594 * dX * dY ^ 3) + (-0.05607 * dX ^ 3 * dY) + (0.01199 * dY) + (-0.00256 * dX ^ 3 * dY ^ 2) + (0.00128 * dX * dY ^ 4) + (0.00022 * dY ^ 2) + (-0.00022 * dX ^ 2) + (0.00026 * dX ^ 5)

  Latitude = 52.15517 + (SomN / 3600)
  Longitude = 5.387206 + (SomE / 3600)

  LatitudeGraden = Int(Latitude)
  LongitudeGraden = Int(Longitude)

  LatitudeMinuten = (Latitude - LatitudeGraden) * 60#
  LongitudeMinuten = (Longitude - LongitudeGraden) * 60#

  'ik probeer er hoe dan ook iets uit te krijgen ...

  RD2LatLong = (Latitude & ";" & Longitude)


  'origineel was:
  'Dim Coordinate As String() = New String() {LatitudeGraden, LatitudeMinuten, LongitudeGraden, LongitudeMinuten}
  'Return Coordinate

End Function

‘End Class

Public Function RD2Lat(ByVal X As Double, ByVal Y As Double)

  'RD coordinaten omzetten naar WGS84 coordinaten: longitude en latitude

  Dim dX As Double
  Dim dY As Double
  Dim SomN As Double
  Dim SomE As Double
  Dim Latitude As String
  Dim LatitudeGraden As Integer
  Dim LatitudeMinuten As String
  Dim Longitude As Double
  Dim LongitudeGraden As Integer
  Dim LongitudeMinuten As String

  dX = (X - 155000) * 10 ^ -5
  dY = (Y - 463000) * 10 ^ -5

  SomN = (3235.65389 * dY) + (-32.58297 * dX ^ 2) + (-0.2475 * dY ^ 2) + (-0.84978 * dX ^ 2 * dY) + (-0.0655 * dY ^ 3) + (-0.01709 * dX ^ 2 * dY ^ 2) + (-0.00738 * dX) + (0.0053 * dX ^ 4) + (-0.00039 * dX ^ 2 * dY ^ 3) + (0.00033 * dX ^ 4 * dY) + (-0.00012 * dX * dY)
  SomE = (5260.52916 * dX) + (105.94684 * dX * dY) + (2.45656 * dX * dY ^ 2) + (-0.81885 * dX ^ 3) + (0.05594 * dX * dY ^ 3) + (-0.05607 * dX ^ 3 * dY) + (0.01199 * dY) + (-0.00256 * dX ^ 3 * dY ^ 2) + (0.00128 * dX * dY ^ 4) + (0.00022 * dY ^ 2) + (-0.00022 * dX ^ 2) + (0.00026 * dX ^ 5)

  Latitude = 52.15517 + (SomN / 3600)
  Longitude = 5.387206 + (SomE / 3600)

  LatitudeGraden = Int(Latitude)
  LongitudeGraden = Int(Longitude)

  LatitudeMinuten = (Latitude - LatitudeGraden) * 60#
  LongitudeMinuten = (Longitude - LongitudeGraden) * 60#

  'ik probeer er hoe dan ook iets uit te krijgen ...

  RD2Lat = (Latitude)


  'origineel was:
  'Dim Coordinate As String() = New String() {LatitudeGraden, LatitudeMinuten, LongitudeGraden, LongitudeMinuten}
  'Return Coordinate

End Function

‘End Class

Public Function RD2Long(ByVal X As Double, ByVal Y As Double)

  'RD coordinaten omzetten naar WGS84 coordinaten: longitude en latitude

  Dim dX As Double
  Dim dY As Double
  Dim SomN As Double
  Dim SomE As Double
  Dim Latitude As String
  Dim LatitudeGraden As Integer
  Dim LatitudeMinuten As String
  Dim Longitude As Double
  Dim LongitudeGraden As Integer
  Dim LongitudeMinuten As String

  dX = (X - 155000) * 10 ^ -5
  dY = (Y - 463000) * 10 ^ -5

  SomN = (3235.65389 * dY) + (-32.58297 * dX ^ 2) + (-0.2475 * dY ^ 2) + (-0.84978 * dX ^ 2 * dY) + (-0.0655 * dY ^ 3) + (-0.01709 * dX ^ 2 * dY ^ 2) + (-0.00738 * dX) + (0.0053 * dX ^ 4) + (-0.00039 * dX ^ 2 * dY ^ 3) + (0.00033 * dX ^ 4 * dY) + (-0.00012 * dX * dY)
  SomE = (5260.52916 * dX) + (105.94684 * dX * dY) + (2.45656 * dX * dY ^ 2) + (-0.81885 * dX ^ 3) + (0.05594 * dX * dY ^ 3) + (-0.05607 * dX ^ 3 * dY) + (0.01199 * dY) + (-0.00256 * dX ^ 3 * dY ^ 2) + (0.00128 * dX * dY ^ 4) + (0.00022 * dY ^ 2) + (-0.00022 * dX ^ 2) + (0.00026 * dX ^ 5)

  Latitude = 52.15517 + (SomN / 3600)
  Longitude = 5.387206 + (SomE / 3600)

  LatitudeGraden = Int(Latitude)
  LongitudeGraden = Int(Longitude)

  LatitudeMinuten = (Latitude - LatitudeGraden) * 60#
  LongitudeMinuten = (Longitude - LongitudeGraden) * 60#

  'ik probeer er hoe dan ook iets uit te krijgen ...

  RD2Long = (Longitude)


  'origineel was:
  'Dim Coordinate As String() = New String() {LatitudeGraden, LatitudeMinuten, LongitudeGraden, LongitudeMinuten}
  'Return Coordinate

End Function

‘End Class


Als deze functies eenmaal gedefinieerd zijn in jouw Excel workbook dat als .XLSM (macro-enabled) file moet worden opgeslagen, kan je ze dus aanroepen vanuit een cel. Bijvoorbeeld zoals hieronder weergegeven voor cell D3 waarvoor de Longitude wordt berekend;

Voorbeeld: Cell D3 roept de functie aan om de Longitude te berekenen uit RDX, RDY

NB! 👉 Om de data in ArcGIS in te lezen moet de file als (MS DOS) .txt file worden opgeslagen …NB! Voor analyse is MS Power BI of Tableau geschikter, maar in ArcGIS kan je weer prachtige interactive presentaties maken met ‘Storymaps’ …