Scholenproject

De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ heeft al jarenlang een scholenproject. Onze leden geven regelmatig een aantal bijzondere lessen, passend in het lesprogramma van de school. Uiteraard gaat het in ons geval over archeologie. Zo wordt de jeugd spelenderwijs bekend gemaakt met begrippen als archeologie en cultureel erfgoed.

Voor het primair onderwijs heeft Kunst Centraal in samenwerking met de archeologische werkgroep lessen verzorgd voor de groepen 3 en 4: Wie woont en werkt waar. In het schooljaar 2012-2013 waren scholen uit Houten-Noord te gast, in 2013-2014 scholen uit Houten-Zuid en de kleine kernen. In dit project bekijken de leerlingen een monument door de ogen van een fictief personage dat in het gebouw woont of werkt. In dit geval een archeoloog.

In dit project bekijken de leerlingen een monument – het Oude Station – door de ogen van een fictief personage dat in het gebouw woont of werkt. In dit geval een archeoloog. Op de zolder van het Oude Station maken de kinderen kennis met Arie en een collega-archeoloog van de archeologische werkgroep. Aan de hand van dingen die zijn opgegraven, verpakt in een spannend verhaal, maken de leerlingen kennis met archeologie en lokale geschiedenis.
Een impressie van dit lesprogramma is te vinden op de facebookpagina van de Archeologische werkgroep.

Ook in 2019 zijn er in dit kader weer tal van lessen gepland.