PAN – Portable Antiquities of the Netherlands

Het doel van PAN is om oudheidkundige vondsten in privé-bezit, met name metaalvondsten gevonden met behulp van een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren, en zo de informatie over de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden.

Vaak is het zo dat deze vondsten en soms hele collecties worden overgedragen aan (locale) musea, zoals die van onze werkgroep.

Ook de AWG “Leen de Keijzer” – Houten werkt mee aan dit PAN project om zo bij te dragen aan een beter overzicht van al deze vondsten!

Voorbeeld van de door de AWG LdK in PAN ingevoerde gegevens tm dec 2019

Meer informatie over PAN vindt u hier. PAN is onder meer ook te vinden op Facebook.

Of kijk op de PAN-kaart … (Kies ‘Kaart’ in het tabblad…)

Een voorbeeld van een invoer door onze werkgroep is hier te zien;