Opgravingen in Odijk

Houten, november 2019

Het archeologisch onderzoek in ODIJK, wordt uitgevoerd door het archeologische adviesbureau RAAP met medewerking van de vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ uit Houten.

Aangrenzend aan deze unieke plek is al heel veel interessant materiaal uit de IJzertijd tot en met de Merovingische tijd gevonden. Zie bijvoorbeeld het onderzoeksrapport van de opgraving aan de naburige Peekhof in Odijk.

( ADC Rapport 60 – Odijk, plangebieden Peek en Singel West , ISBN 90 5874 0463 )

Het onderzoeksgebied ligt bovendien vlak bij een paar monumenten van hoge archeologische waarde.

Helaas was de aannemer alvast begonnen met het storten van de palen voor de funderingen, dus het veld was al aangetast voor de opgraving kon beginnen. Maar gelukkig konden we wel tussen de palen nog een aantal proefsleuven graven. Ook werd er nog gelegenheid gegeven om eventueel in het weekend door vrijwilligers aanvullende opgravingen te laten doen.


Uit de eerste storthopen gehaald …
Uit de storthopen gered …

Helaas werd op de eerste opgravingsdag geconstateerd dat het bovenste vondstvlak dieper lag dan de bouwdiepte. De archeologe besloot niet dieper te gaan graven. Onze inzet leek dus helaas niet nodig.

Echter op de tweede geplande opgravingsdag werden we tot onze verassing gebeld met de vraag of we voor de laatste dag nog konden bijspringen.

Er waren in de middelste put toch nog belangwekkende sporen gevonden. Een lid van de AWG is er onmiddellijk heengegaan om een eerste indruk van de sporen (en vondsten) te krijgen. Er zijn foto’s gemaakt, waarvan er een enkele hieronder is afgebeeld.

Waterput, vermoedelijk Romeins. Moest nog worden gecoupeerd … maar er is besloten het hierbij te laten en de situatie af te dekken om het voor het nageslacht te bewaren/conserveren.
Archeologen van RAAP aan het werk
Fraaie Fibula gevonden tijdens het onderzoek van RAAP bv op locatie Singel 56 - ODIJK

Prachtige Fibula uit de grond … (RAAP)


Delen van een oven-rooster (?) Boven en Onderzijde.
(klik op de stip <|> en schuif zijwaarts …!)

De werkgroep is na de formele opgraving van RAAP in overleg met de aannemer nog even door de storthopen en de putten gegaan.

Dat leverde toch nog wat aanvullende stukken op. In de storthopen vooral veel botmateriaal, maar toch ook nog wel wat scherven, waaronder een paar randen en versierde wanden.

Uit de storthopen gered…

Uit de storthopen …
… je weet maar nooit …
Spoor vol met scherven…

👉 Het detailonderzoek van deze onderzoekslocatie is nu afgerond. Het eindrapport vindt u hieronder. Een voorbeeld van de vragen (en antwoorden) waar we tegen aan liepen vindt u hier! 👈


Uit de media: Het Groentje ;

Houtens-Nieuws-Archeologische-werkgroep-helpt


Bunniks-Nieuws-Noodopgraving-in-Odijk-West

Versieringen op de randen van aardewerk uit de IJzertijd: Opgraving Singel 56 – Odijk

👉Klik op bovenstaande foto om de set detailfoto’s te tonen. 👉Selecteer vervolgens een foto door op de gewenste detailfoto te klikken, en daarna kan je met bijvoorbeeld het muiswiel nader inzoomen op de foto! … Kortom, de informatie is ook in groot detail te bekijken. 😀Over deze opgraving is ook nog een ArcheoBite (een korte videopresentatie) beschikbaar: klik hier om deze video te bekijken.