Ons Netwerk

Onze werkgroep is ingebed en/of heeft verbinding met tal van andere organisaties.

Voor onze werkgroep zijn dat overheidsinstanties, zoals de gemeente Houten, de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

We zijn een werkgroep van de landelijke Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).👈

Onze werkgroep is ook een onderdeel van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ , die zich ten doel stelt de rijke geschiedenis van het Kromme Rijngebied voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Eén aspect daarvan is de Limes, waarvan de invloed in het Kromme Rijngebied buitengewoon groot is. Geen wonder dus dat de archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’ participeert in het overleg over en rond dit werelderfgoed.

Uiteraard hebben we te maken met allerlei zusterorganisaties. Ook hebben we veel contacten met Particulieren, Scholen, enzovoorts.

Verder is vermeldenswaard de website ‘Houtense Hodoniemen‘ van Sander van Scherpenzeel.


En wat het computernetwerk betreft, tsja, standaard …