Organogram AWG ‘Leen de Keijzer’


Wat doet de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ – Houten?

Het op verzoek van gemeente Houten, provincie Utrecht of derden verrichten van fysiek archeologisch bodemonderzoek.

Het doen van veldverkenningen.

Het onderzoeken en veilig stellen van het door haar gevonden bodemarchief.​

Het determineren en (laten) conserveren van vondsten.​

Het verzorgen van publicaties over haar onderzoeken of delen daarvan.​

Het verzorgen van of meewerken aan publieksactiviteiten.​

Het voorbereiden, samenstellen, inrichten en houden van exposities.​

Het houden van presentaties/lezingen in of buiten haar onderkomen.​

Het verzorgen/aanbieden van educatie, zoals uitleg op scholen in de gemeente Houten.​

Het werven en instrueren van nieuwe leden.​

Het ontwikkelen, in stand houden en openstellen (onder voorwaarden) van een documentatiecentrum op het gebied van de archeologie in het algemeen en van Houten in het bijzonder.​

Het (beperkt en op verzoek) openstellen van haar huisvesting voor studie en presentatie.​

Het onderhouden van goede contacten met de professionele archeologie.​