Overige feiten over de (voor)geschiedenis van de AWG ‘Leen de Keijzer’

Publicaties van (oud)leden van de AWG ‘Leen de Keijzer ‘ (Houten) tot 2008. 

Samengesteld door Piet Verkaart en Lieneke Valk. 

*Niet-aanwezig in documentatiecentrum AWG 

Hoewel zo goed mogelijk naar volledigheid is gestreefd, kan het zijn dat publicaties zijn gemist. Wij vernemen dat graag.  

Artikelen / voordrachten 

 1. Aken, H. van (2002). De Boomgaard aan de Herenweg in Houten. Het Kromme-Rijngebied (‘Tussen Rijn en Lek’) 36-2/3, pp. 46-52. 
 2. Aken, H. van, A. van Schip (2007). In memoriam Henk Reinders (1956 – 2006). Het Kromme-Rijngebied, 41, 1, p. 1.  
 3. Herwijnen, J. van en A. van Schip (1999). Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keyzer’over 1998. Het Kromme-Rijngebied (‘Tussen Rijn en Lek’) 33, 2, pp. 41-42. [boerderij De Grote Fox] (ME0009) 
 4. Herwijnen, J. van , A. van Schip (2000). Houten, Grote Fox.  Archeologische kroniek provincie Utrecht 1998-1999, p. 57.  
 5. Heijmink Liesert, P.M., J.M.L. de Keijzer (1967). ‘Schonauwen’. Tussen Rijn en Lek 1, 1, pp.5-8. 
 6. Heijmink Liesert, P.M., J.M.L. de Keijzer (1967). Oud-Amelisweert. Tussen Rijn en Lek 1, 2, pp. 10-12.  
 7. Heijmink Liesert, P.M., J.M.L. de Keijzer (1967). Nieuw Amelisweert of Groenewoude. Tussen Rijn en Lek 1, 3, pp.8-12. 
 8. Heijmink Liesert, P.M., J.M.L. de Keijzer (1968). Ridderhofstad ‘Schalkwijk’. Tussen Rijn en Lek 23, pp.2-5. 
 9. Heijmink Liesert, P.M., J.M.L. de Keijzer (1968). De klok in de toren van de Ned. Hervormde kerk te Houten. Tussen Rijn en Lek 2, 4, pp.15-19. 
 10. Heijmink Liesert, P.M., J.M.L. de Keijzer (1969). Ridderhofstad ‘Vuylcop’. Tussen Rijn en Lek 3, 3, pp.7-10.  
 11. Heijmink Liesert, P.M., J.M.L. de Keijzer (1969). Ridderhofstad ‘Wulven’. Tussen Rijn en Lek 3, 4, pp.12-16. 
 12. Heijmink Liesert, P.M., J.M.L. de Keijzer (1970). Oprichting van de waterschappen Honswijk, Uiterwaarden en Schonauwen. Tussen Rijn en Lek 4, 1, pp.2-19. 
 13. Heijmink Liesert, P.M., J.M.L. de Keijzer (1972). De middeleeuwse steenoven in ’t Goy bij Houten. Tussen Rijn en Lek 6, 1, pp.5-15. 
 14. Hoogen, Hein van de, Frans Landzaat, Noël Staakman (1996). Opgraving van een steenoven te Tull ’t Waal nabij de Lek. Tussen Rijn en Lek 26, pp. 27-32. 
 15. Horbach, R., F.H. Landzaat (1996). Theo van Dijck, een Utrechtse AWN’er van het eerste uur. Westerheem 45, 1, pp. 2-4*Houwen, A.P. van de, 1983. Resten van een inheems-Romeinse bewoning bij kasteel Heemstede. Verslag van de Archeologische Werkgroep 1982, in Tussen Rijn en Lek 172, 24-36. 
 16. *Houwen, A.P. van de, 1983. Resten van een inheems-Romeinse bewoning bij kasteel Heemstede. Verslag van de Archeologische Werkgroep 1982, in Tussen Rijn en Lek 172, 24-36. 
 17. *Houwen, A.P. van de, 1985. Vondsten langs de rondweg te Houten, in Tussen Rijn en Lek 191, 20-23. 
 18. *Houwen, A.P. van de, 1986. Opgraving aan de Loerikseweg te Houten, in Tussen Rijn en Lek 20127-32. 
 19. *Houwen, A.P. van de& O.J. Wttewaall, 1987. Boerderij de Grote Geer te Houten, in Tussen Rijn en Lek 214,1-15. 
 20. Keijzer, L.M.J. de (1970). De Stenen Poort te Houten. Tussen Rijn en Lek 4, 3, pp.7-8. 
 21. Keijzer, L.M.J. de (1973). Middeleeuwse steenoven in ’t Goy. Spiegel Historiael 8, pp. 45-50. 
 22. Keijzer, L.M.J. de (1973). Rooms-Katholiek onderwijs in Houten in de vorige eeuw. Tussen Rijn en Lek 7,4, pp.10-12. 
 23. Keijzer, L.M.J.  de (1973). Van Steentijd tot Sticht. Tussen Rijn en Lek 7,4, pp.19-20. 
 24. Keijzer, L.M.J. de (1979). Een Romeinse kruikscherf met applicatie. Tussen Rijn en Lek13, 4, pp.3-5. 
 25. Keijzer, L.M.J. de (1980). De R.K. kerkgebouwen te Houten in de vorige eeuw. Tussen Rijn en Lek14, 3, pp. 1-15. 
 26. Keijzer, L.M.J. de (1982). Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 1981. Tussen Rijn en Lek 16, 1, pp. 8-9. 
 27. Keijzer, L.M.J. de (1983). Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 1982. Tussen Rijn en Lek 17, 1, pp. 15-16. 
 28. Keijzer, L.M.J. de (1983). De historie van het katholieke onderwijs te Houten. Tussen Rijn en Lek, 17, 3, pp. 1-12 
 29. Keijzer, L.M.J. de, A. van Schip (1984). Graven naar de historie van Overdam. Tussen Rijn en Lek 18, 2, pp. 1-9. 
 30. Keijzer, L.M.J. de (1985). Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 1984. Tussen Rijn en Lek 19, 1, p. 19 
 31. Keijzer, L.M.J. de (1985). Alfred Tepe, bouwmeester van de R.K. kerk te Houten. Tussen Rijn en Lek 19, 2, pp. 1-3. 
 32. Keijzer, L.M.J. de (1986). Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 1985. Tussen Rijn en Lek 20, 1, pp. 26-27. 
 33. Keijzer, L.M.J. de (1987). Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 1986 Tussen Rijn en Lek 21, 1, p. 9. 
 34. Keijzer, L.M.J. de (1987). De Lieve Vrouwe Broederschap van Houten 1479-1987. Tussen Rijn en Lek 21, 2, pp. 13-36. 
 35. Keijzer, L.M.J. de (1991). Het kapittel van St. Marie. Tussen Rijn en Lek 25, 2, pp. 1-13. (Div0009) 
 36. Keijzer, L.M.J. de (1991). De duivenzolder in de gemeentetoren te Houten. In Tussen Rijn en Lek 25, 4, pp. 21-23. (Ts) 
 37. ?Keijzer, L. de, A. van Schip (1995). Verslag van de archeologische werkgroep over 1994. Het Kromme-Rijngebied, 291, 32, 1, 19-20. 
 1. Keijzer, L. (1995). De verdwenen hofstad Tiellandt in Houten. Het Kromme- Rijngebied (‘Tussen Rijn en Lek’) 29, 3, pp. 61-65. (Div. 0009) 
 2. Keijzer, L. de (1995a). ‘In gedachten steeds bij u’. Het Kromme-Rijngebied, 29,1, p. 9.  
 3. Keijzer, L.M.J. de (1996). Slingerkogels in ’t Goy bij Houten. Westerheem 45, pp. 18-19. (Ts) 
 4. Landzaat, F.H. (1977). Een bedevaartpenning gevonden te Schalkwijk. Tussen Rijn en Lek 11, 4, pp. 30-32. 
 5. Landzaat, F.H. (1978). Wie Weet Waarom? (Archeologische vondst van wit bord met vijf W’s). Tussen Rijn en Lek 12, 3-4, pp. 29-31.  
 6. Landzaat, F.H. (1979). De Brinkbrug te Schalkwijk. Tussen Rijn en Lek 13-3, pp. 1-3. 
 7. Landzaat, F.H. (1981). Verslag van een kadastraal en historisch onderzoek naar pan- en steenovens in het Kromme-Rijngebied. Tussen Rijn en Lek 15-2, pp. 29-31. 
 8. Landzaat, F.H. (1981). De Stichtse gegoten marmervloertegel. Jaarboek Tegel (Stichting vrienden van het Tegelmuseum) 9, pp. 9-15. 
 9. Landzaat, F.H. (1982). Een ontdekking. Jaarboek Tegel (Stichting Vrienden van get Tegelmuseum)10, pp. 29-33. 
 10. Landzaat, F.H. (1983). De Oegstgeesterdakpan en de Antonia-Hoeve te Schalkwijk. Tussen Rijn en Lek 17-3, pp. 13-18. 
 11. Landzaat, F.H. (1984). Tegelfragmenten, gevonden bij de restauratie van het Witte Kerkje (N.H.) te Odijk. Tussen Rijn en Lek 18-3, pp. 18-24. 
 12. Landzaat, F.H., H. Reinders (1985). Café De Zwaan, Schalkwijk. Tussen Rijn en Lek 18-1, pp. 2-13. 
 13. Landzaat, F.H., P. van Hout, Th. Cleij (1985/1986). Afvalvondsten, Utrechtse Tegelbakkerij i.d. Bemuurde Weerd 1. Jaarboek Tegel (Stichting vrienden van het Tegelmuseum)13, pp.16-24, 14, pp. 8-18. 
 14. Landzaat, F.H. (1986). Steen- en pannenbakkerijen langs de Vecht. Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Nifterlake, pp. 13-24. 
 15. Landzaat, F.H. (1986). 850 Jaar vondsten in Schalkwijk. Tussen Rijn en Lek 20-2, pp. 28-32. 
 16. Landzaat, F.H. (1986). Een aardewerkbord met een rebus. Tussen Rijn en Lek 20-4, pp. 19-20 
 17. Landzaat, Frans, Henk Reinders (1987). Stukjes uit de Schalkwijkse geschiedenis. Denise van de Linden (red.)Programma feestweek 26 juni t/m 5 juli, Schalkwijk 850 jr. 1136-1987. (Ts 5b) 
 18. Landzaat, F.H., L. Murk (1987). Steenbakkerijen te IJsselstein. Historische Kring IJsselstein 41/42, pp. 1-16. 
 19. Landzaat, F.H. (1989). Dirk Zwanink (1887-1950), tegelschilder te Utrecht. Jaarboek Tegel (Stichting vrienden van het Tegelmuseum)17, pp. 12-17. 

Ook in Maandblad Oud-Utrecht 63 (1990), 2, pp. 13-16. 

 1. Landzaat, F.H., J. Pluis (1990). Klokkentableaus. Jaarboek Tegel (Stichting vrienden van het Tegelmuseum)18, pp. 15-23. 
 2. Landzaat, F. (1991). De Knoesterpolder te Schalkwijk. Westerheem 40, pp. 327-328. (Ts) 
 3. Landzaat, F. (1991) Een archeologisch vondstbericht uit de Knoesterpolder te Schalkwijk, Tussen Rijn en Lek 25, 3, pp. 16-22. 
 4. Landzaat, F.H. (1991). Een frictietegelpers van de tegelfabriek Westraven te Utrecht. Maandblad Oud-Utrecht 64, 10, pp.93-96. 
 5. Landzaat, F.H. (1992). De Frictietegelpers van Mulder. Jaarboek Tegel (Stichting vrienden van het Tegelmuseum) 20, pp. 41-44. 
 6. Landzaat, F. (1995). Een Belgische herdenkingspenning gevonden te Schalkwijk. Westerheem 44, pp. 27-30. (Ts) 
 7. Landzaat, F.H. (1996). Spinsteentjes uit Schalkwijk (gemeente Houten). Westerheem 45, pp. 27-30. (Ts) 
 8. Landzaat, F.H. (1998). Een tegelplateau ter gelegenheid van een huwelijk. Jaarboek Tegel 26, p. 42. 
 9. Landzaat, F.H. (1999). Nisvloeren met dierenvoorstellingen – Een unieke vondst midden in een Vinex-bouwproject. Westerheem 48, pp. 211-213. (Ts) 
 10. Landzaat, F.H. (2000). Nisvloeren met dierenvoorstellingen. Jaarboek Tegel (Stichting vrienden van het Tegelmuseum 28, pp. 29-72. 
 11. Landzaat, F.H., Eef Meijer van Putten (2001). ‘De tegelschilders’ van A.G.A. Ridder van Rappard. Jaarboek Tegel (Stichting vrienden van het Tegelmuseum) 29, pp. 30-32. 
 12. Landzaat, F.H. (2001). Een verdwaalde vondst en een herinnering aan de School met den Bijbel in Vreeswijk. Cronyck de Geyn 23, 2, p. 41-44. 
 13. Landzaat, F.H. (2002). De Hoffman-ringoven afgebeeld op een tegel. Jaarboek Tegel (Stichting vrienden van het Tegelmuseum) 30, pp. 35-36. 
 14. Landzaat, F. H., F. Vogelzang (2002). Joost Wentinck (1873-1933), steenovenbouwer. Het Kromme-Rijngebied 11, pp. 199-203. 
 15. Landzaat, F.H. (2005). Een menutegel. Jaarboek Tegel (Stichting vrienden van het Tegelmuseum) 33, pp. 28-29. 
 16. Mensch, P.J.A. van, A.P. van de Houwen (1981). Dierenresten van een inheems-Romeinse nederzetting te Houten. Tussen Rijn en Lek 15, 1, pp. 11-17. 
 17. Schip, A. van (1982). Een Romeins grafmonument te Werkhoven? Verslag van een terrein- en bronnenonderzoek. Tussen Rijn en Lek 16-1, pp. 9-52. Ook overdruk in eigen beheer AWG ‘De zure maat’.  
 18. Schip, A. van (1983). Een Romeins grafmonument te werkhoven? II. Tussen Rijn en Lek 17-3, pp. 19-25. 
 19. Schip, A. van (1984). Vuurstenen artefacten uit het Krommerijngebied. Tussen Rijn en Lek, 18, 4, pp. 21-24. 
 20. Schip, A. van (1991). Archeologische werkgroep ‘Tussen Rijn en Lek’. Westerheem, 40 jaar AWN, 40, 5, p. 325.  
 21. Schip, A. van (1992a). Jaarverslag van de archeologische werkgroep over 1991. Tussen Rijn en Lek, 26, 1, pp. 27-28. 
 22. Schip, A. van (1992b). Vensterglas. Zorgvliet (AWG ‘Tussen Rijn en Lek’, Houten),  pp. 72-73. 
 23. Schip, A. van (1992c). IJzer (op Zorgvliet gevonden metalen voorwerpen). Zorgvliet (AWG ‘Tussen Rijn en Lek’, Houten)pp. 99-105. 
 24. Schip, A. van (1993). Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep over 1992. Tussen Rijn en Lek, 27, 1, pp. 31-32. 
 25. Schip, A. van (1994). Jaarverslag van de archeologische werkgroep over 1993. Tussen Rijn en Lek, 1, 28, pp. 21-22. 
 26. Schip, A. van (1996). Verslag van de archeologische werkgroep ‘Leen de Keyzer’over 1995. Het Kromme-Rijngebied (‘Tussen Rijn en Lek’) 31-1, pp. 15-16. [overlijden Leen de Keijzer] 
 27. Schip, A. van (1997). Verslag van de archeologische werkgroep ‘Leen de Keyzer’over 1996. Het Kromme-Rijngebied (‘Tussen Rijn en Lek’) 31-1, pp. 15-16. [onderzoek Beusichemseweg, locatie 11] 
 28. Schip, A. van (1998 a). Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’over 1997. Het Kromme-Rijngebied (’Tussen Rijn en Lek’) 32, pp. 19-20. 
 29. Schip, A. van (1998 b). Over een gezichtje waarvan ik meer wilde zien. Westerheem 47, 6, pp 306-307.  

Ook in Het Kromme- Rijngebied 32 (‘Tussen Rijn en Lek’), pp. 50-51. 

 1. Schip, A. van, P. de Wit (1998c). Verslag van een opgraving bij de Stevenskerk te Werkhoven, verricht in 1995. (AWG “Leen de Keijzer”, Houten). 
 2. Schip, A. van (1998d). Houten, Beusichemseweg. Archeologische kroniek provincie Utrecht 1996-1997, pp. 58-60. 
 3. Schip, A. van (1999). Een Romeins grafmonument te Werkhoven? III. Het Kromme- Rijngebied (‘Tussen Rijn en Lek’) 33, pp. 23-24. 
 4. Schip, A. van (2000a). Van oude botten, de glissen die vooruit gaan. Het Kromme-Rijngebied, 34, 1/2, 23-25. (Ook in Westerheem). 
 5. Schip, A. van (2000b). Jaarverslag van de archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’ over 1999. Het Kromme-Rijngebied, 34, 1/2, 30-31. 
 6. Schip, A. van (2000c). Gevonden: een hersenkoraal van Heemstede. Het Kromme-Rijngebied, 34, 1/2, p. 36.  

Ook in Herwijnen e.a. 2005, p. 63, onder de titel Hersenkoraal. 

 1. Schip, A. van (2000d). Houten, Vinexlocatie Dina. Archeologische kroniek provincie Utrecht 1998-1999, pp. 61-62. 
 2. Schip, A. van (2000e). Houten, Heemstede. Archeologische kroniek provincie Utrecht 1998-1999, pp. 57-58. 
 3. Schip, A. van (2001a). Aan kasteel Heemstede zat een aardig schroefje los. Het Kromme-Rijngebied, 34, 4, pp.77-81. 

Ook in Westerheem 51, 3, pp. 125-128 (Ts) en in Herwijnen e.a. 2005, pp. 65-69. 

 1. Schip, A. van (2001b). Jaarverslag van de archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’ over 2000. Het Kromme-Rijngebied, 35, 3, 63-64. 
 2. Schip, A. van (2002a). Jaarverslag van de archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’ over 2001. Het Kromme-Rijngebied, 36, 2/3, 57-59. 

Presentaties van AWG ‘Leen de Keijzer’ (Houten) tot 2008 

*Herwijnen, J. van (2001). Haltna tussen Trajectum en Levefanum, 2000 jaar bewoning. (lezing Volksuniversiteit Utrecht). (Ordner Lezingen)