Bezoek Website 2020, 2022

De cijfers over het website bezoek over 2022 zijn héél fraai!

… + ~300% …
Zeer sterke stijging aantal bezoeken aan de website in 2022 vergeleken met 2021

De cijfers (status 22 december 2020)

Analytics-Alle-websitegegevens-ArcheologieHouten-Doelgroepoverzicht-vergelijking-2020-vs-2019-20200101-20201222-20190109-20191231

NB! De maand december 2020 is nog niet om, dat verklaart de dip rechts voor 2020. Komt goed! …

Het is heel goed te zien dat het aantal gebruikers in 2020 (blauw) over het hele jaar hoger is dan vorig jaar 2019 (oranje).

Meer bezoek op onze website in 2020 dan in 2019 …

Bovenstaande grafieken geven een overzicht van het bezoek aan onze website van 1 januari 2019 tot en met 15 december 2020. Daardoor kan in één oogopslag een vergelijking tussen de twee jaren worden gemaakt.

Duidelijk wordt dat het bezoek in 2020 is toegenomen ten opzichte van 2019. Zie de grafiek hieronder …

Vergelijking 2020 met 2019

De website is behalve inhoudelijke aanvullingen (met nieuwe web-pagina’s en berichten) ook van verdere functionaliteit voorzien, zoals bijvoorbeeld het boekingssysteem voor ons museum.

Ook de zichtbaarheid voor zoeksystemen op het internet zoals Google is sterk verbeterd . Dat alles draagt bij tot een eigentijdse website die gewaardeerd word door een groot publiek. In binnen- en buitenland!

Analytics-Alle-websitegegevens-ArcheologieHouten-Locatie-20200701-20201219-20190701-20191219


De statistieken van Twitter (status eerste helft januari 2021) vindt je hier.