Archeologie Houten

Beginpagina
Nieuws en actuele informatie
Opgravingen
Boeken en naslag
Voorlichting en lessen
Tentoonstellingen
Contact en lidmaatschap
Websites van derden

 

Links

Houten/Krommerijnstreek
- Historische Kring tussen Rijn en Lek www.tussenrijnenlek.nl
Historische vereniging voor de Kromme Rijnstreek.
- Oud Houten www.oudhouten.nl
Particuliere website over de geschiedenis van Houten.
- Gemeente Houten https://www.houten.nl/burgers/cultuur-en-vrije-tijd/archeologie/
Beleid van de gemeente op het terrein van de archeologie
.
- Houtense hodoniemen http://www.houtensehodoniemen.nl/
Onderzoekt de straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving.

Educatie
- Historische Vereniging Vleuten De Meern www.histvervdmh.nl
Informatie over leskisten op school, spreekbeurtkoffers voor scholieren, oral history voor kinderen en nog veel meer.

Musea
- Museum Dijkmagazijn de Heul www.museuminschalkwijk.nl
Schalkwijkse streekgeschiedenis.
- Museum Dorestad, Wijk bij Duurstede http://www.museumdorestad.nl
In het museum wordt de geschiedenis van Dorestad getoond aan de hand van voorwerpen die in Wijk bij Duurstede zijn opgegraven.
- RMO (Rijksmuseum van Oudheden), Leiden www.rmo.nl
Het nationale centrum voor archeologie, over beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland.
- Allard Pierson Museum, Amsterdam www.allardpiersonmuseum.nl
Het archeologie museum van de Universiteit van Amsterdam. De betekenis van oude beschavingen voor de hedendaagse Europese cultuur.
- Museum het Valkhof, Nijmegen www.museumhetvalkhof.nl
Uitgebreide verzameling bodemvondsten uit Nijmegen en de provincie Gelderland, vanaf de oude steentijd, de Romeinse tijd, middeleeuwen tot en met de 19de eeuw.
- Archeon, Alphen a/d Rijn www.archeon.nl
Reconstructies en nagespeelde geschiedenis uit drie periodes uit de Nederlandse geschiedenis: Prehistorie (8800 - 12 voor Chr.), Romeinse tijd (12 voor Chr. - 406 na Chr.), Middeleeuwen (406 - 1350 na Chr.).
- Archeologische museum Haarlem www.archeologischmuseumhaarlem.nl
Archeologische vondsten uit Haarlem en omgeving.
- OERmuseum West Drenthe www.oermuseum.nl
Het OERmuseum is een leuk en leerzaam museum voor jong en oud. Het richt zich op de Prehistorie in West-Drenthe. Denk hierbij aan ijstijden, mammoeten, neanderthalers, rendierjagers, hunebedbouwers, bronsgieters, ...
- Archeologisch museum Aardenburg www.museumaardenburg.nl
Het complete verleden van een rijke Romeinse versterking en een middeleeuwse stad.
- Archeologisch Park Xanten (Duitsland) www.apx.lvr.de/nederlands/
Het terrein van de voormalige Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana en museum.

Archeologie en monumenten
- AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) www.awn-archeologie.nl
Vereniging van vrijwilligers in de archeologie
- RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) www.cultureelerfgoed.nl
De dienst waardeert archeologische vindplaatsen en selecteert vervolgens monumenten. Ze doet (bureau)studies en veldonderzoek. Verder beschermt zij de archeologische waarde van die monumenten. Voorheen bekend als ROB, rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek.
- SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) www.sikb.nl
Netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-)bodembeheer te verbeteren.
- STAMU (Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht) www.stamu.nl
Ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van monumenten en archeologie.
- Stichting Historie Grofkeramiek www.grofkeramiek.nl
Houdt zich bezig met alle aspecten van behoud van het grofkeramisch erfgoed.

Archeologisch nieuws
- Archeonieuws www.archeonieuws.nl
- Archeologie on-line www.archeologieonline.nl
- Archeonet www.archeonet.nl
- Scientias www.scientias.nl/geschiedenis-nieuws

Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' • Oude Station Houten • Stationserf 99 • 3991 KX Houten
Telefoon 030-637 99 09 • E-mail info@archeologiehouten.nl
Openingstijden dinsdag en zaterdag 11.00 - 15.00 uur