Archeologie Houten

Beginpagina
Nieuws en actuele informatie
Opgravingen
Boeken en naslag
Voorlichting en lessen
Tentoonstellingen
Contact en lidmaatschap
Websites van derden

 

Beste bezoeker! Deze website is vervangen!

Kijk op onze nieuwe site!

De laatste berichten kunt u vinden op onze Blog.


Archeologische rijkdom gemeente Houten

De bewoning van Houten kent een zeer lange geschiedenis. Sporen in de bodem getuigen daarvan. Op grond van deze sporen is bekend dat hier al zo’n 4 millennia terug mensen leefden en dat de menselijke bewoning een meer permanent karakter kreeg in de IJzertijd (ca 650–15 v. Chr.). Uit deze periode, en de perioden daarna, zijn in de gemeente Houten vindplaatsen bekend van menselijke activiteiten. Van groot belang zijn vooral de sporen van menselijke bewoning uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen.

Home

In Houten zijn 18 archeologische rijksmonumenten aanwezig en meer dan 140 terreinen met archeologische waarde. Deze monumenten zijn niet bovengronds te zien zoals bijvoorbeeld gebouwen. Daarnaast kent een zeer groot deel van het grondgebied van Houten (met name de hoog gelegen gronden) een hoge trefkans op archeologische vondsten.

In de wijde omgeving van Houten zijn veel archeologische waarnemingen gedaan. Een recent overzicht wordt u aangeboden op de interactieve kaart met archeologische waarnemingen in het Kromme Rijngebied.

Archeologische werkgroep
Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’* is in april 1967 opgericht als werkgroep van de Historische Kring “Tussen Rijn en Lek”. De groep amateurarcheologen houdt zich bezig met archeologie in Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ‘t Waal. De werkgroep is aangesloten bij de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland).

De leden beoordelen plannen, doen opgravingen (op verzoek van gemeente of provincie), conserveren, bestuderen en bewaren archeologische vondsten en gegevens. De werkgroep toont de vondsten in het archeologisch museum en zij publiceert artikelen en boekjes. Daarnaast verzorgt zij op verzoek presentaties of lesprogramma’s. Ook publiceren zij een jaarverslag van de activiteiten van de werkgroep.

De Archeologische Werkgroep komt bijeen op de zolder van het Oude Station* in Houten. Daar zijn ook het archeologisch museum en de vakbibliotheek gevestigd. Meer informatie over de verschillende activiteiten vindt u via het menu hiernaast. Kijk ook op facebook en twitter!

Meer lezen?
Leen de Keijzer, oprichter van de Archeologische Werkgroep.
• Geschiedenis van het Oude Station van Houten.

 

Homebanner

Logo Facebook-klein Logo Twitter-klein

Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' • Oude Station Houten • Stationserf 99 • 3991 KX Houten
Telefoon 030-637 99 09 • E-mail info@archeologiehouten.nl
Openingstijden dinsdag en zaterdag 11.00 - 15.00 uur