Archeologie Houten

Beginpagina
Nieuws en actuele informatie
Opgravingen
Boeken en naslag
Voorlichting en lessen
Tentoonstellingen
Contact en lidmaatschap
Websites van derden

 

Educatie

NB! Deze website is verouderd! Ga naar de nieuwe website !

Een van de doelstellingen van de Archeologische Werkgroep is de kennis van de archeologie en de geschiedenis van de gemeente Houten te verspreiden. Dat kan door:
Leskisten
Lesprogramma's
Workshops
Lezingen en presentaties
Museum
Publicaties

Leskisten

Ter ondersteuning van het geschiedenisonderwijs in de groepen 6, 7 en 8 heeft de Archeologische Werkgroep twee leskisten. De leskisten bieden een programma voor maximaal vijf lessen. Het programma en het materiaal zijn naar eigen voorkeur in te zetten.
De leskisten zijn ontwikkeld in samenwerking met basisschool ‘t Schoolhuys te Houten.

Educatie schoolklas

Er is keuze uit twee leskisten:
Romeinen
Middeleeuwen

Inhoud van de leskisten:
Graven in het Houtens verleden, docentenhandleiding
Inleiding op de archeologie, lesbrief
De archeoloog. Een koffer vol scherven. DVD (Stichting Nederlandse Archeologie©2005)
Romeinse / Middeleeuwse vondsten en scherven
Archeologisch gereedschap
Restauratiemateriaal
Kaart van vondstplaatsen in de gemeente Houten

Eén les wordt ondersteund door een van de leden van de Archeologische Werkgroep. Dit kan in de klas of bij de werkgroep op de zolder van het Oude Station.

Lesprogramma’s

De werkgroep denkt mee over en ondersteunt lesprogramma’s, zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs.
Voor het primair onderwijs heeft Kunst Centraal in samenwerking met de archeologische werkgroep lessen verzorgd voor de groepen 3 en 4: Wie woont en werkt waar. In het schooljaar 2012-2013 waren scholen uit Houten-Noord te gast, in 2013-2014 scholen uit Houten-Zuid en de kleine kernen. In dit project bekijken de leerlingen een monument door de ogen van een fictief personage dat in het gebouw woont of werkt. In dit geval een archeoloog. In dit project bekijken de leerlingen een monument – het Oude Station - door de ogen van een fictief personage dat in het gebouw woont of werkt. In dit geval een archeoloog. Op de zolder van het Oude Station maken de kinderen kennis met Arie en een collega-archeoloog van de archeologische werkgroep. Aan de hand van dingen die zijn opgegraven, verpakt in een spannend verhaal, maken de leerlingen kennis met archeologie en lokale geschiedenis.
Een impressie van dit lesprogramma is te vinden op de facebookpagina van de Archeologische werkgroep.

Scholen

Workshops

In schoolvakanties biedt de werkgroep incidenteel workshops voor basisschoolkinderen aan. Zoals ‘Kruip in de huid van de archeoloog’. Hierbij wordt steeds aansluiting gezocht bij de lopende tentoonstelling in het museum.

Lezingen en presentaties

De werkgroep geeft op verzoek lezingen en presentaties voor scholen of groepen. Soms gebeurt dit binnen het programma van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’.
Een aantal klassen uit het voortgezet onderwijs maakte een excursie naar de tentoonstelling ‘Terra sigillata, het wedgwood van de Romeinen’ in het kader van de lessen Culturele Kunstzinnige Vorming of Klassieke Culturele Vorming.

Museum

Het museum ondersteunt het educatieve programma. Lees meer

Publicaties

Over een aantal opgravingen heeft de werkgroep in eigen beheer een boekje uitgegeven.
Geïnteresseerden mogen ook gebruik maken van de uitgebreide bibliotheek van de werkgroep. De collectie richt zich vooral op het rivierengebied in Nederland, op opgravingen en op vondstdeterminatie. Zie voor een overzicht onder Documentatie.

Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' • Oude Station Houten • Stationserf 99 • 3991 KX Houten
Telefoon 030-637 99 09 • E-mail info@archeologiehouten.nl
Openingstijden dinsdag en zaterdag 11.00 - 15.00 uur