Nu in ons museum: Romeinse collectie Ad Muyris

— een kleine mooie tentoonstelling Romeins uit Fectio/Vechten —

Romeinse collectie Ad Muyris

Door diverse verbredingen van de A12 zijn eerder van het fortterrein afkomstige gronden uiteindelijk op diverse plaatsen in de buurt van de A12 of onder de A12, zoals o.a. bij verkeersplein Laag Raven, terecht gekomen. Dit was ook het geval bij de aanleg van het viaduct over de Mereveldseweg. De daar opgebrachte grond was oorspronkelijk afkomstig van de in de jaren ’46 aangetoonde romeinse haven bij het Fort Vechten/Fectio.

Dhr. Muyris

Dat dit vaak RIJKE ‘Romeinse grond’ was, heeft u kunnen zien op een vorige tentoonstelling over het Fort Vechten/Fectio en haar invloed op het achterland.

Maar een aantal maanden geleden kregen wij een telefoontje van de heer Muyris dat hij, na een eerdere schenking van Romeins Aardewerk, nu zijn verdere collectie aan de Archeologische Werkgroep wilde schenken. Omdat deze zulke fraaie zaken omvat hebben wij als hommage aan hem in een aantal vitrines al een samenvatting bijeengebracht.

Nu hebben we een mooie kleine tentoonstelling aan dit materiaal gewijd.


In dit verband is het wellicht ook aardig om onze brochure over Terra Sigillata eens te bekijken! 👉 Ga naar de Download!