Opgraving Houten Hofstad IV ‘Raaigras’

Vanaf 11 mei 2020 is de opgraving ‘Raaigras’ in Houten-Castellum aan de gang. onder leiding van het archeologische bureau ADC. Ook de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ uit Houten is weer van de partij!

En er is weer heel wat te beleven: jawel! Bronstijd – in Houten…

Er is ook al vast een rapport van het voor-onderzoek door BAAC beschikbaar, waarin zeer veel informatie over wat ons te wachten staat;

A-08.0333-Houten-Hofstad-IV


Deze pagina is thans in concept gepubliceerd. In de loop van de tijd wordt deze pagina zonder vooraankondiging gewijzigd

Het archeologische bedrijf ADC voert in mei en juni een opgraving uit in Houten-Zuid en onze AWG “Leen de Keijzer” helpt mee. Aanleiding voor het archeologische onderzoek is nieuwe woningbouw in dit deel van Houten. 

Het opgravingsterrein ligt nabij de Warmtecentrale en is onderdeel van een archeologisch rijksmonument, met sporen uit de Bronstijd (3500 tot 3100 jaar geleden). Nooit eerder zijn in Houten sporen uit de Bronstijd aangetoond! 

Na een beperkt proefonderzoek in 2006 werd destijds het terrein afgedekt met een beschermende laag kleigrond. Na verwijdering van deze kleilaag kon de eigenlijke opgraving beginnen. Het terrein  is verdeeld in een 12-tal vakken waar de opgravingsputten moeten komen. Laag voor laag wordt de grond uit een put afgegraven. De eerste laag met bewoningssporen is uit de tijd dat ons land deel uit maakte van het Romeinse Rijk (van het begin van de jaartelling tot 300 na Chr.) Op deze plek stond toen een kleine agrarische nederzetting. Nadat de Romeinse laag is onderzocht gaat men voorzichtig  laagje voor laagje verder graven. Ongeveer 50 cm dieper komt men de Bronstijd-laag tegen. Deze opvallend donkere leeflaag krijgt extra aandacht en wordt in big bags gestort. Deze donkere grond wordt  met veel water in de ‘wasstraat” gezeefd. Dit grootschalig zeven gebeurt in kruiwagens die in de bodem en de zijwanden zijn voorzien van robuust zeefgaas. De kruiwagens worden in z.g. “hondenhokken”  gereden waarin met veel kracht water op de te zeven grond wordt gespoten. Twee grote pompen zorgen voor de watertoevoer en de uitgespoelde grond vloeit terug in een bassin; het is een kringloop. Alles wat groter is dan 4 mm blijft in de zeef achter en wordt verzameld.  

een ‘Hondenbrok’ …

Ook de met de hand verzamelde vondsten uit de grondsporen worden met water en borstels schoongemaakt op aparte spoeltafels. Dit was de plek waar onze werkgroepsleden veelal zijn ingezet. De te wassen vondsten worden bij ons aangeleverd in plastic zakjes , voorzien van spoornummer, laagnummer en putnummer. Na het wassen en schoonmaken gaan alle vondsten, voorzien van de nummering, naar de droogkamer. Na het drogen worden de vondsten zorgvuldig uitgeselecteerd en door specialisten gedetermineerd. 

Wat is er zoal gevonden? Uit de Romeinse periode zijn er Romeinse en inheemse potscherven, veel botten en botfragmenten van runderen en varkens gevonden.  

Ook de Bronstijd-laag bevat veel botmateriaal van runderen en varkens, maar ook stukken aardewerk en opvallend veel natuursteen en kiezels. Het aardewerk uit de Bronstijd is heel karakteristiek: het is grof, dik, broos en “gemagerd” met betrekkelijk grote stukken kiezel. Omdat het aardewerk kwetsbaar is zijn de stukken meestal klein.  Heel toepasselijk kreeg het al snel de bijnaam “hondenbrokken”. Het tot nu toe gevonden brons uit de Bronstijd is heel beperkt: enkele brons-druppels en een gedraaid bronzen draadje. Overtuigende sporen van bronsbewerking zijn tot nu toe niet gevonden.  

Voor meer gedetailleerde vondstinformatie verwijzen wij u graag naar de nieuwsbrieven van het ADC. 

Het is voor onze werkgroep een geweldige ervaring om met een professioneel geleide opgraving mee te werken. Naast de archeologen werken er een aantal archeologie-stagiaires van Hogeschool Saxion uit Deventer mee aan de opgraving. 


Hieronder een video van het bezoek van het opgravingsteam aan het Archeologiemuseum Houten.


Andere video’s van ADC over de opgraving in Houten Hofstad IV zijn;


en

En kijk ook eens hier!

Geef een reactie