Opgravingen in Odijk

Houten, november 2019

Het archeologisch onderzoek in ODIJK, wordt uitgevoerd door het archeologische adviesbureau RAAP met medewerking van de vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ uit Houten.

Aangrenzend aan deze unieke plek is al heel veel interessant materiaal uit de IJzertijd tot en met de Merovingische tijd gevonden. Zie bijvoorbeeld het onderzoeksrapport van de opgraving aan de naburige Peekhof in Odijk.

( ADC Rapport 60 – Odijk, plangebieden Peek en Singel West , ISBN 90 5874 0463 )

Het onderzoeksgebied ligt bovendien vlak bij een paar monumenten van hoge archeologische waarde.

Helaas was de aannemer alvast begonnen met het storten van de palen voor de funderingen, dus het veld was al aangetast voor de opgraving kon beginnen. Maar gelukkig konden we wel tussen de palen nog een aantal proefsleuven graven. Ook werd er nog gelegenheid gegeven om eventueel in het weekend door vrijwilligers aanvullende opgravingen te laten doen.

(Deze webpagina is in opbouw; in de komende weken wordt de pagina bijgewerkt afhankelijk van de onderzoeksvoortgang)

Uit de eerste storthopen gehaald …
Uit de storthopen gered …

Helaas werd op de eerste opgravingsdag geconstateerd dat het bovenste vondstvlak dieper lag dan de bouwdiepte. De archeologe besloot niet dieper te gaan graven. Onze inzet was dus helaas niet nodig.

Echter op de tweede geplande opgravingsdag werden we tot onze verassing gebeld met de vraag of we voor de laatste dag nog konden bijspringen.

Er waren in de middelste put toch nog belangwekkende sporen gevonden. Een lid van de AWG is er onmiddelijk heengegaan om een eerste indruk van de sporen (en vondsten) te krijgen. Er zijn foto’s gemaakt, waarvan er een enkele hieronder is afgebeeld.

Waterput, vermoedelijk Romeins. Moet nog worden gecoupeerd …
Archeologen van RAAP aan het werk
Fraaie goed geconserveerde fibula uit de grond gehaald…

De werkgroep is na de formele opgraving van RAAP in overleg met de aannemer nog even door de storthopen en de putten gegaan. Dat leverde toch nog wat aanvullende stukken op. In de storthopen vooral veel botmateriaal, maar toch ook nog wel wat scherven, waaronder een paar randen en versierde wanden.

Uit de storthopen …
… je weet maar nooit …
Spoor vol met scherven…

Uit de media: Het Groentje ;

Houtens-Nieuws-Archeologische-werkgroep-helpt


Bunniks-Nieuws-Noodopgraving-in-Odijk-West

Hier nog wat foto’s: