Over deze Website

Dit is de website van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’.

De website is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in de archeologie van Houten en omgeving, in het bijzonder die van de Kromme Rijnstreek. De site beoogt een overzicht te geven van de activiteiten en doelstellingen van de Archeologische WerkGroep (AWG) ‘Leen de Keijzer’.

In ontwikkeling

De AWG ‘Leen de Keijzer’ is initiatiefnemer van deze website. De website die u nu voor u ziet is een eerste versie die we samen met onze partners, sponsors en met u verder willen ontwikkelen tot een breed gedragen portaal. Wij streven ernaar om deze website te laten groeien tot een initiatief voor en van u. Met méér interactiemogelijkheden, méér content vanuit andere partijen en een uitstraling die past bij alle partijen in ons werkveld.

Status

  • Actief sinds februari 2018
  • Status: operationeel (1e fase)
  • Webmaster: Rinke Vos, Peter Koch
  • Uitwerking en layout-keuze: Rinke Vos, Peter Koch
  • Inhoud en Verantwoording: Joop van Herwijnen, Pieter Frederiks (Editors)
  • Bijdragen: Leden AWG ‘Leen de Keijzer’

Introductie-video

Er is een eerste poging gedaan een video te maken om het gebruik van deze website te verduidelijken. De video laat zien hoe je door verschillende lagen van web-pagina’s heen kunt wandelen, en zo zeer gedetailleerde informatie kunt inzien. De (test) introductie video vindt u hier!👈

Privacy: AVG 25 mei 2018

Per 25 mei is een nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden op het gebied van privacy. Alhoewel de Archeologische Werkgroep als zodanig geen enkel commercieel belang dient, worden in een beperkt aantal gevallen toch gegevens bewaard die onder deze nieuwe wetgeving vallen. Daarom is ons privacybeleid dienovereenkomstig aangepast. Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben vernemen wij dat graag.

Onze privacyverklaring vindt u hier!

Disclaimer

De auteurs hebben hun best gedaan waar mogelijk de bron te vermelden, daar waar het geen bijdragen van onze werkgroep zelf betreft. Vooral voor het beeldmateriaal zijn we er niet in alle gevallen in geslaagd de rechthebbende te vinden. Mocht u materiaal aantreffen waarvan u rechthebbende bent en u nog niet door ons bent benaderd, neem dan contact op door gebruik te maken van onderstaand formulier. Ook indien u om andere redenen bezwaar maakt tegen publicatie, vernemen we dat graag.

Soort aanmerking(en)(vereist)

(c) AWG 'Leen de Keijzer'- 2018