Geomorfologische kaart van het Kromme Rijngebied, w.o. Houten – Vechten

https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=ec84949be7844d8a8d446642f8dc50f0

Hierboven de geomorfologische kaart van het gebied van Vechten tot Houten. De kaart laat de bodemstructuur zien, waarbij de restgeulen van de oude Rijnlopen goed te zien is. Zo is bijvoorbeeld net ten noorden van vechten de oude Rijnloop te zien; bij Vechten hadden de Romeinen hun haven … Op de kaart is tevens te zien dat die haven nu gezocht moet worden onder de snelweg …

De vondsten uit de Romeinse Tijd, vanuit ARCHIS III: Op de luchtfoto is de geomorfologische kaart geprojecteerd, met daar overheen de vondsten en waarnemingen uit de Romeinse tijd.

Ook leuk: een luchtfoto, met daar over heen de archeologische waardenkaart, en daar weer overheen de geomorfologische kaart. Hierbij het resultaat van het Kromme Rijngebied.

Zie ook de onderstaande video;

NB! De GELE stromen zijn watervoerend. Let ook op de tijdsaanduiding rechts boven…

Meer informatie over de ontwikkeling van de bodemopbouw in het Kromme Rijngebied is hier te vinden.

En een web applicatie met de complete geo-morfologie van het Nederlandse rivierengebied is 👉 hier 👈 te vinden, maar … Als voorbeeld ziet u hieronder eerst een schermafdruk; en daaronder de on-line interactieve versie! Klikken maar …

De Web-applicatie ‘AHN en Geomorfologie van het Kromme Rijngebied

En hieronder dus de INTERACTIEVE kaart 😊

Als u – in de applicatie – klikt op een stroomgordel, ziet u in een pop-up venster een getal bij de aanduiding ‘Stroom:’. Dat getal verwijst naar de beschrijving van de stroom, als beschreven in onderstaand document.


Naast de geomorfologische kaart zijn ook andere kaartlagen van belang in het kader van onderzoek naar de bodemopbouw bezien vanuit de optiek van archeologie: een korte opsomming vindt u hier.

Een web-applicatie vindt u hier.Hieronder een concept presentatie; deze wordt nog verder afgemaakt, maar we willen ém u toch niet onthouden.

Laat eens weten wat u er van vindt! Daar komt ‘ie… gewoon naar beneden scrollen en hier en daar eens klikken! Veel plezier!