Mogelijke tracés van de Limes-wegen in de Kromme Rijnstreek

Ik vond in ‘Tastbare Tijd 2.0’ (ISBN 97890791562690) de hieronder weergegeven kaart. Het blijft een hele discussie zolang er nog zo weinig echte evidentie is …