De vlag kan uit!

De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ kan de vlag weer uithangen! Na uitvoerig beraad is er gekozen voor een nieuw ontwerp voor de vlag voor ons museum. Ook zijn er passende banieren bij besteld, en het resultaat is een duidelijke aanwijzing dat het archeologiemuseum in Houten gezien mag worden!